Strona główna Kultura Zaprezentowali najnowszy album poświęcony katedrze lwowskiej. Autor odznaczony Krzyżem Kresowym

Zaprezentowali najnowszy album poświęcony katedrze lwowskiej. Autor odznaczony Krzyżem Kresowym [FOTO]

0

W świdnickim Muzeum Dawnego Kupiectwa uroczyście zaprezentowano album “Katedra Lwowska i Katedra Ormiańska”. Jego autor, Tadeusz Słobodzian ze Stowarzyszenia Rewaloryzacji i Konserwacji Zabytków Architektury Miasta Świdnicy, został w piątek odznaczony Krzyżem Kresowym.

Najnowszy album jest już trzecią tego typu publikacją wydaną dzięki staraniom Stowarzyszenia Rewaloryzacji i Konserwacji Zabytków Architektury Miasta Świdnicy. Jako pierwszy ukazał się album “Na ratunek katedrze”, zaś nieco ponad rok temu wydane zostało dwutomowe dzieło “Na ratunek katedrze – historia ocalenia od ruiny” i “Katedra lwowska”. Kontynuacją tej ostatniej części jest album “Katedra lwowska II i katedra ormiańska”.

Opisywanie katedr i okolic Lwowa jest według autora moralnym zobowiązaniem wobec przodków, podyktowanym troską o utrwalenie w pamięci narodu prawdy o Krasach, a także wewnętrznym, osobistym przymusem mówienia o niełatwej przeszłości. – W trosce o dziedzictwo narodowe, także na Kresach Wschodnich, staramy się opisywać zjawiska i fakty mające tam miejsce, przekazywać je młodszemu pokoleniu, a także przypominać pokoleniu starszemu, że Kresy Wschodnie były polskimi rdzennymi ziemiami przez 650 lat. Pokazujemy tu także losy tamtejszych kościołów rzymskokatolickich i cmentarza obrońców Lwowa. Ciekawą częścią książki jest poświęcona katedrze ormiańskiej, która jest jedynym przykładem architektury o rysach orientalnych w Europie – podkreśla Tadeusz Słobodzian.

Na wniosek prezesa Stowarzyszenia Kulturalnego “Krajobrazy” w Legnicy, Tadeusza Samborskiego, wiceprzewodniczącego rady krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej, kapituła Krzyża Kresowego uhonorowała tym odznaczeniem Tadeusza Słobodziana za upowszechnienie wiedzy o byłych Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej, za skuteczną promocję polskiego dziedzictwa kulturowego na Kresach Wschodnich i za wspaniałe inicjatywy wydawnicze, za wszelką pomoc okazywaną rodakom obecnie zamieszkującym byłe Kresy Wschodnie, za kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży, za ratowanie polskich cmentarzy na Kresach Wschodnich, za wspieranie wszelkich inicjatyw kresowych podejmowanych przez Stowarzyszenie Kulturalne “Krajobrazy” w Legnicy.

/mn/