Strona główna 0_Slider „Pacjent nie miał cech infekcji koronawirusem”. Dyrektor szpitala o sytuacji z 15...

„Pacjent nie miał cech infekcji koronawirusem”. Dyrektor szpitala o sytuacji z 15 marca

4

Pacjent kaszlał, a dopiero po wyjściu od lekarza powiedział pielęgniarkom, że był zagranicą – opisuje jedna z osób, która musiała skorzystać z nocnej opieki medycznej w Świdnicy. Dzisiaj dyrektor świdnickiego szpitala odpowiada, jakie są ustalenia po postępowaniu wyjaśniającym.

Jak opisywała jedna z pacjentek, w niedzielę 15 marca w miejscu, gdzie szpital zapewnia medyczną opiekę nocną i świąteczną (w pomieszczeniach wynajmowanych od pogotowia ratunkowego), poczekalnia była pełna ludzi, brakowało płynów do dezynfekcji, a jeden z kaszlących pacjentów po wyjściu od lekarza na pytania pielęgniarki odpowiedział, ze 2 tygodnie temu był we Włoszech. Pani Magdalena miała poważne obawy, czy ta sytuacja mogła doprowadzić do zarażenia koronawirusem.

Dzisiaj otrzymaliśmy odpowiedź dyrektora placówki Grzegorza Kloca:

„W związku z ukazaniem się artykułu na łamach portalu Swidnica24.pl informujemy, iż opisana sytuacja była przedmiotem postępowania wyjaśniającego. Jak ustalono, w oparciu o przedstawione oświadczenie lekarza Poradni oraz zapisy dokumentacji medycznej, w ramach zebranego od chorego wywiadu lekarz uzyskał informację o jego powrocie z Włoch przed dwoma tygodniami. Na podstawie badania przedmiotowego rozpoznano zakażenie w zakresie górnych dróg oddechowych. Nie potwierdzono u pacjenta cech infekcji koronawirusem.

Pragniemy zapewnić, iż Dyrekcja SPZOZ w Świdnicy wraz z zespołem medycznym, w tym specjalistami w dziedzinie epidemiologii i zakażeń, na bieżąco monitoruje ogłoszenia Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, inspekcji sanitarnej i innych służb. Każdego dnia analizowane są najnowsze zalecenia, w razie zasadności sukcesywnie wprowadzamy zmiany organizacyjne, uwzględniające specyfikę działalności poszczególnych oddziałów, poradni, pracowni i zakładów. Opracowywane są wewnętrzne standardy postępowania dla personelu szpitalnego oraz systematycznie prowadzone szkolenia w przedmiotowym zakresie. W związku z dynamiczną sytuacją zarządzający każdego dnia podejmują szereg działań w zakresie zmian w organizacji przyjęć pacjentów i udzielania świadczeń medycznych, kadrowym – celem racjonalnego wykorzystania zasobów personalnych, oraz ekonomicznym – w związku z koniecznością racjonalizacji wykorzystania sprzętu i środków ochrony osobistej.

Równocześnie, w związku z przedmiotową sytuacją pragniemy wyrazić zaniepokojenie samym faktem zgłoszenia się do Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej osoby z objawami infekcji, będącej w grupie ryzyka zakażenia koronawirusem. Świadczyć to może o tym, iż mimo trwającej od dłuższego czasu kampanii informacyjnej prowadzonej na tak ogromną skalę, nie jest ona wystarczająca i do naszego szpitala będą zgłaszać się osoby zakażone, mniej lub bardziej świadome zagrożenia, które mogą spowodować i ich konsekwencji.”

Od wczoraj obowiązują nowe zasady korzystania z nocnej i świątecznej pomocy:

Wobec ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy w okresie od 17 marca 2020 r. do odwołania zostają wprowadzone nadzwyczajne rozwiązania dotyczące przyjęć:

– wcześniejsza rejestracja telefoniczna na wizytę pod nr tel
📞725984321,
– udzielanie świadczeń w postaci teleporady,
– w uzasadnionych medycznie przypadkach umawianie na wizytę na określoną godzinę,
– realizacja zleconych iniekcji po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu godziny pod nr jw.

Agnieszka Szymkiewicz

Poprzedni artykułZapowiadają wprowadzenie pakietu osłonowego dla przedsiębiorców. „Musimy troszczyć się także o zdrowie gospodarki”
Następny artykułŚPWiK:Woda dla świdniczan bezpieczna