Strona główna Wydarzenia Świdnica ŚPWiK:Woda dla świdniczan bezpieczna

ŚPWiK:Woda dla świdniczan bezpieczna

0

Wysoki reżim bezpieczeństwa sanitarnego to codzienność w ŚPWiK. Dzięki temu mamy w kranach zdrową wodę gotową do spożycia bez gotowania. Także dziś zapewnia Witold Tomkiewicz, rzecznik miejskich spółek w Świdnicy.


Teraz w czasie zagrożenia epidemiologicznego wdrożone zostały nadzwyczajne środki. Świdnickie wodociągi ograniczyły możliwość osobistego kontaktu ze swoimi klientami. Do odwołania nie będzie czynna kasa oraz biuro obsługi klienta przy ul. Wrocławskiej 10. Pracownicy spółki są jednak do dyspozycji telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej i do czasu unormowania się sytuacji epidemiologicznej, tą drogą będzie można załatwić większość spraw.

We wszystkich pomieszczeniach pracowniczych pojawiły się informacje i plakaty dotyczące podstawowych zasad zachowania wobec zagrożenia, pracownicy utrzymania sieci wodnych i kanalizacyjnych w samochodach firmowych mają środki do dezynfekcji rąk, a inkasenci nie odczytują już liczników tylko proszą o podanie stanu licznika przez drzwi lub na kartce. Absencja w ŚPWiK nie odbiega od normy, a dostawy wody i praca oczyszczalni są niezagrożone.

– 16 marca przeprowadzona została kontrola stanu faktycznego ujęcia wody oraz kontrola jakości wody w czterech, miarodajnych, punktach sieci wodociągowej miasta Świdnicy – tłumaczy Jacek Sochacki, prezes Zarządu ŚPWiK – Kontrolę przeprowadzał Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy. Ocena stanu technicznego oraz sanitarno-higienicznego była bez uwag i zastrzeżeń. Wzmogliśmy też ogólne zasady bezpieczeństwa: w celu uniemożliwienia wejścia na teren Zakładów Uzdatniania Wody osobom postronnym, bramy wjazdowe są pozamykane. Dezynfekcja wody wodociągowej odbywa się ciągle, podwójnym systemem dezynfekcji: pierwszy, polega na dozowaniu do wody dwutlenku chloru, drugi, na dezynfekcji wody za pomocą promieni UV.

Utrzymanie w pełnej sprawności urządzeń na sieci kanalizacyjnej prowadzi brygada kanalizacyjna, będąca w pełnej gotowości do natychmiastowej interwencji w przypadku zgłoszenia jakiejkolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu kanalizacji.

/informacja i zdjęcie ŚPWiK/

Poprzedni artykuł„Pacjent nie miał cech infekcji koronawirusem”. Dyrektor szpitala o sytuacji z 15 marca
Następny artykułKonsultacje ws. budowy pomnika na skwerze Lecha Kaczyńskiego zawieszone