Strona główna 0_Slider Jaki będzie przebieg ekspresowej S5? Planują spotkanie z mieszkańcami

Jaki będzie przebieg ekspresowej S5? Planują spotkanie z mieszkańcami

8

Na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad prowadzone są prace projektowe związane z zapowiadaną budową drogi ekspresowej S5, łączącej Wrocław ze Świdnicą i Wałbrzychem, a także przebudową autostrady A4 lub wytyczeniem jej nowego przebiegu.

fot. GDDKiA

Przypomnijmy, 24 września 2019 roku Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie zmian w sieci autostrad i dróg ekspresowych. Do listy dopisano nowy odcinek trasy S5, która docelowo ma połączyć Wrocław, Sobótkę, Świdnicę i węzeł S3 w Bolkowie. – W tej chwili możemy powiedzieć, że na przełomie tego i kolejnego roku zostanie zlecone studium korytarzowe. Realizacja takiej inwestycji, to jest odcinek około 60 km, razem z planowaniem to jest mniej więcej 8-9 lat – mówił Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera. Według szacunkowych wyliczeń budowa miałaby pochłonąć około 8-9 mld złotych.

Już kilka miesięcy temu ruszyły prace projektowe, które są związane z planowaną rozbudową lub budową w nowym przebiegu autostrady A4. – A4 od Wrocławia do Krzyżowej nie spełnia w pełnym zakresie warunków technicznych przewidzianych dla autostrad. Nie posiada pasa awaryjnego, który występuję jedynie na krótkich odcinkach, brakuje Miejsc Obsługi Podróżnych, geometria większości węzłów nie jest dostosowana do panujących standardów. Wzrastające z roku na rok natężenie ruchu, w newralgicznych momentach sięga ponad 100 tyś. pojazdów na dobę. Wypadki, kolizje lub awarie tworzą wielokilometrowe zatory drogowe, które utrudniają kierowcom szybkie przemieszczanie się. Rozbudowa A4 jest inwestycją priorytetową, dlatego w tym celu w grudniu 2018r. ogłoszony został przetarg na opracowanie studium korytarzowego wraz z analizą techniczno – ekonomiczno – logistyczną rozbudowy lub budowy autostrady A4 pomiędzy Wrocławiem i Krzyżową – wyjaśnia Magdalena Szumiata z GDDKiA.

Zadaniem projektantów będzie dokonanie analizy możliwych działań, mających na celu poprawę sytuacji w zakresie bezpieczeństwa, przepustowości i funkcjonalności dolnośląskiego odcinka autostrady A4, przy uwzględnieniu przebiegu planowanej drogi ekspresowej S5. Prace projektowe związane z przebudową trasy A4 prowadzone są w oparciu o kilka scenariuszy, w tym budowę autostrady w nowym przebiegu. W tym celu stworzone zostały wstępne korytarze planowanej A4.

mat. GDDKiA

W jednym z nich, w wariancie oznaczonym K3W3 zaproponowano, że nowa autostrada zostałaby poprowadzona od węzła autostradowego Krzyżowa (pow. bolesławiecki), w kierunku nowego węzła Roztoka (gm. Dobromierz) na przecięciu z drogą ekspresową nr 3, przez węzeł Serwinów (gm. Dobromierz) na przecięciu z DK5, węzeł Świebodzice (przecinając drogę wojewódzką nr 374), węzeł Świdnica (na południe od Bagieńca, na skrzyżowaniu z “łącznikiem autostradowym”), a następnie w kierunku Szczepanowa, wzdłuż DK35 do węzła Tworzyjanów (gm. Marcinowice), przez gminę Kobierzyce i do nowego węzła Piskorzów na obecnej A4.

Przygotowane zostały także propozycje trasy przyszłej S5. W wariancie S5W1a droga ekspresowa zaczynałaby się na węźle w Bolkowie (przecięcie z S3), prowadząc dalej – podobnie jak wariant autostradowy – w kierunku węzłów Serwinów i Świebodzice, a następnie do węzła Stary Jaworów, gdzie następnie odbijałaby na północ (wariant S5W1b – przez węzły Piotrowice Świdnickie i Mielęcin do autostrady A4) lub na północny-wschód (wariant S5W3a – przebiegając w sąsiedztwie Nowic, Bożanowa, Siedlimowic i Goli Świdnickiej w kierunku węzła z DK35 w Wojnarowicach). Z kolei wariant S5W2a zakłada przeprowadzenie trasy w śladzie podobnym do propozycji autostradowej: od Starego Jaworowa, przez węzły Świdnica i Tworzyjanów.

Za nieco ponad tydzień, w świdnickim starostwie odbędzie się spotkanie dotyczące projektowanych dróg szybkiego ruchu. – Spotkanie informacyjne skierowane jest do przedstawicieli lokalnych samorządów (powiatów, gmin), instytucji odpowiedzialnych za zagospodarowanie terenu oraz mieszkańców tych obszarów, przez które zaplanowano wstępne warianty przebiegu korytarzy drogowych. Celem spotkania informacyjnego jest prezentacja przygotowanych wariantów przebiegu korytarzy A4 Wrocław – Krzyżowa i S5 Sobótka – Bolków. W trakcie spotkania uczestnicy będą mieli możliwość zgłoszenia uwag dla każdego prezentowanego wariantu trasy. Efektem wszystkich spotkań informacyjnych organizowanych na terenie województwa dolnośląskiego będzie szczegółowa analiza opinii zgłoszonych przez uczestników spotkań i uwzględnienie ich przy wyborze optymalnego wariantu przebiegu trasy oraz rezygnacja z analizy korytarzy nieakceptowanych społecznie – informują samorządowcy z powiatu świdnickiego. Przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami i samorządami może być konieczne nie tylko z uwagi na ewentualne sąsiedztwo tras szybkiego ruchu z zabudowaniami mieszkalnymi, ale także z punktu widzenia przyrodniczego. Wśród przygotowanych wariantów budowy autostrady A4bis pojawiły się propozycje przeprowadzenia drogi przez Park Krajobrazowy Dolina Bystrzycy, na północny-wschód od zalewu Mietkowskiego.

Spotkanie dla mieszkańców i samorządowców z terenu powiatu świdnickiego odbędzie się 11 marca 2020 roku, w godz. 9.00-11.00, w Starostwie Powiatowym w Świdnicy, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7, 58-100 Świdnica (sala nr 225). Z pełnymi schematami przedstawiającymi wstępne korytarze planowanej A4 można się zapoznać na stronie projektu.

Michał Nadolski
nadolski@swidnica24.pl