Strona główna 0_Slider Większe grono seniorów skorzysta z bezpłatnej komunikacji?

Większe grono seniorów skorzysta z bezpłatnej komunikacji?

3

Świdnicki magistrat sprawdza, czy możliwe byłoby objęcie większego grona seniorów uprawnieniem do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską. To efekt interpelacji złożonej przez świdnicką radną. Obecnie z darmowych przejazdów mogą korzystać świdniczanie, którzy ukończyli 70. rok życia.

Proszę o rozważenie obniżenia wieku, od którego obowiązywałyby bezpłatne przejazdy komunikacją miejską. Obecnie po ukończeniu 70-go roku życia seniorzy nie są zobowiązani do zakupu biletu autobusowego. Mieszkańcy proszą o obniżenie tego wieku o 2 lata – stwierdziła w złożonym zapytaniu radna Magdalena Rumiancew-Wróblewska. – Swoją prośbę argumentują tym, że będzie to dla nich oszczędność w portfelach, a jednocześnie rezygnując z samochodów prywatnych będą chronić środowisko. Uważam, że warto rozważyć tę prośbę, gdyż ilość mieszkańców w Świdnicy pomiędzy 68 a 70 rokiem życia jest niewielka i zwolnienie tej grupy z odpłatności za bilety nie będzie bardzo odczuwalne w budżecie MPK – dodała Rumiancew-Wróblewska.

Do tej interpelacji odniósł się ostatnio zastępca prezydenta Świdnicy. – Jesteśmy w trakcie pozyskiwania danych statystycznych w celu przeprowadzenia analizy kosztowej powyższego przedsięwzięcia. Pragnę nadmienić, że usługa przewozowa w ramach komunikacji miejskiej świadczona jest na mocy porozumienia międzygminnego na terenie miasta oraz gmin Świdnica i Marcinowie. Wprowadzając ulgę nie można rozważać tylko przez pryzmat ilości mieszkańców na terenie miasta, ale również na terenie gmin będących uczestnikami w partycypowaniu kosztów usługi przewozowej. Dlatego też wprowadzając rozszerzenie ulg należałoby przeprowadzić konsultacje z powyższymi gminami. Jednocześnie należy zauważyć, że określając w uchwale zasady do korzystania z bezpłatnych przejazdów wszystkie osoby, które na podstawie odpowiedniego dokumentu potwierdzającego wiek uprawnienie takie nabywają. Ponadto wpływy ze sprzedaży biletów są dochodem gminy i stanowią pokrycie 1/3 wydatków związanych ze świadczeniem usługi przewozowej – tłumaczy w udzielonej odpowiedzi wiceprezydent Jerzy Żądło.

Zgodnie z obecnymi przepisami przyjętymi przez Radę Miejską w Świdnicy, do korzystania z bezpłatnych przejazdów uprawnieni są:

  1. posłowie i senatorowie,
  2. inwalidzi wojenni i wojskowi,
  3. dzieci do czasu objęcia obowiązkiem szkolnym,
  4. osoby, które ukończyły 70 rok życia,
  5. osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji oraz ich opiekunowie,
  6. ociemniali i niewidomi oraz opiekun wskazany w trakcie przejazdu,
  7. dzieci i młodzież niepełnosprawna uczęszczająca do przedszkoli, szkół i placówek określonych w ustawie o systemie oświaty oraz ich opiekunowie,
  8. umundurowani funkcjonariusze Policji do stopnia aspiranta włącznie,
  9. radni rad gmin: Miasta Świdnica, Świdnica, Żarów, Marcinowice na terenie gminy, na której sprawuje mandat,
  10. pracownicy przewoźnika wykonującego usługi przewozowe (na podstawie umowy z Gminą Miasto Świdnica) oraz współmałżonek pracownika i ich dzieci do czasu ukończenia nauki szkolnej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 26 roku życia.

Michał Nadolski
[email protected]