Strona główna Wydarzenia Świdnica Szansa dla mieszkańców z inicjatywą

Szansa dla mieszkańców z inicjatywą

1

Po raz kolejny mieszkańcy Świdnicą mogą zgłaszać wnioski o dofinansowanie w ramach inicjatywy lokalnej.

Zakres działań w ramach tego przedsięwzięcia nie może wychodzić poza zadania gminy, a są nimi m.in.: budowa lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury będących własnością gminy; działalność charytatywna; podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej; pielęgnowanie polskości; działalność na rzecz mniejszości narodowych; promocja i organizacja wolontariatu; edukacja, oświata i wychowanie; działalność w sferze kultury fizycznej i turystyki.

Sednem realizacji inicjatyw lokalnych jest nie tylko to, że mieszkańcy zgłaszają wnioski w sprawie konkretnych realizacji, ale biorą w nich także aktywny udział. Poza dobrym pomysłem grupa musi zaproponować wkład własny, niezbędny do realizacji zgłoszonego projektu, niekoniecznie finansowy. Może być on rzeczowy, bądź w formie prac społecznych. Wniosek może zgłosić nieformalna grupa mieszkańców, jak i organizacja pozarządowa. W ubiegłym roku dzięki środkom z budżetu inicjatywy lokalnej dofinansowano m.in. imprezę rekreacyjno-sportową pn. „Orientuj się w Świdnicy”, czyli organizację zajęć szkoleniowych z zakresu biegów na orientację dla dzieci ze świdnickich szkół podstawowych, a także „Sportowe wakacje”, czyli m.in. organizacje pięciu turniejów piłkarskich dla najmłodszych świdniczan i wyjazd ponad 50 dzieci do Lubina na mecz polskiej Ekstraklasy.

Aby móc skorzystać z dofinansowania w ramach inicjatywy lokalnej wystarczy tylko złożyć wniosek – dostarczyć go w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Świdnicy lub w formie elektronicznej na adres [email protected], przy czym wniosek ten musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym. Do projektu składanego przez grupę inicjatywną należy dołączyć m.in. listę osób wchodzących w skład grupy, w imieniu której wniosek jest składany.

Dalszą analizą wniosków pod względem formalnym zajmą się urzędnicy. Następnie będą one oceniane zgodnie z kryteriami oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Te, które uzyskają największą liczbę punktów zostaną skierowane do realizacji. Szczegółowych informacji odnośnie projektu udziela Krystian Werecki, pełnomocnik prezydenta ds. aktywności obywatelskiej, w pok. 1b Urzędu Miejskiego w Świdnicy oraz pod nr tel. 74/856 29 64.

/UM Świdnica, opr. mn/

Poprzedni artykułWiększe grono seniorów skorzysta z bezpłatnej komunikacji?
Następny artykułWygraj prezent na Dzień Kobiet [KONKURS]