Strona główna Wydarzenia Gmina Świdnica Będzie dofinansowanie do wymiany „kopciuchów”

Będzie dofinansowanie do wymiany „kopciuchów”

0

Podczas dzisiejszej, XXI sesji Rady Gminy Świdnica radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Świdnica na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania starego typu wykorzystujących paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy Świdnica. Nabór pierwszych wniosków w gminnym programie  dofinansowującym wymianę „kopciuchów” będzie możliwy 23 marca 2020 r.

Dotacja będzie udzielona w wysokości 70% poniesionych kosztów kwalifikowanych na zadanie, jednak nie większej niż 7 000 zł. Dofinansowaniu podlegają ekologiczne źródła ciepła – kotły gazowe, piece zasilane prądem elektrycznym, kotły na paliwa stałe (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012), kotły na biomasę (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012), pompy ciepła.

W tegorocznym budżecie gminy Świdnica na ten cel zostały zabezpieczone środki w wysokości 307 500 zł.  W ubiegłym roku z tej formy wsparcia skorzystało 40 osób. Podjęta dzisiaj uchwała będzie mogła wejść w życie dopiero po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wnioski obowiązują tylko w roku kalendarzowym, w którym zostały złożone. Oznacza to, że osoby, które składały wymagane dokumenty w ubiegłorocznym naborze, w przypadku ubiegania się o dofinansowanie w tym roku będą musiały ponownie złożyć wniosek.

/UG Świdnica/