Strona główna 0_Slider Na przygotowania wydano już prawie milion złotych. Zapowiadanej modernizacji wciąż nie widać

Na przygotowania wydano już prawie milion złotych. Zapowiadanej modernizacji wciąż nie widać

16

Od trzech lat trwają przymiarki do wykonania modernizacji kompleksu basenowego przy ulicy Śląskiej. Wyczekiwany remont dotychczas nie ruszył ani o krok. Tymczasem miejska spółka wodociągowa, której powierzono zajęcie się inwestycją, na administrowanie basenami i przygotowania do przebudowy do tej pory wydała setki tysięcy złotych.

Kąpielisko przy ulicy Śląskiej widziane 31 lipca 2019 roku

W listopadzie 2017 roku prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska podpisała umowę z prezesem świdnickich wodociągów, zgodnie z którą Świdnickiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji powierzono wykonanie modernizacji i użytkowanie kąpieliska. Od tego czasu spółka już czterokrotnie ogłaszała przetargi na realizację robót. Trzy wcześniejsze zamówienia były unieważniane – najpierw z powodu problemów z dokumentacją przetargową, później z uwagi na zbyt wygórowaną cenę zaproponowaną przez jedynego chętnego wykonawcę, a poprzednio przez zupełny brak złożonych ofert. Obecnie trwa oczekiwanie na rozstrzygnięcie najnowszego przetargu, do którego stanęło pięć firm. Najtańsza ze złożonych ofert opiewa na 35 mln 466 tys. złotych.

Pomimo braku widocznych zmian na terenie świdnickiego kąpieliska, spółka wodociągowa poniosła dotychczas spore koszty w związku z realizacją powierzonego zadania przebudowy i administrowania basenami. Według danych przekazanych przez ŚPWiK w 2017 roku było to ponad 347 tys. złotych brutto, w 2018 roku – blisko 395 tys. złotych brutto, a w 2019 roku – niemal 237 tys. złotych brutto. W sumie, przez trzy lata wydano 979 174,97 złotych.

Wśród najbardziej kosztowych pozycji znalazły się: podatek od nieruchomości (ponad 248 tys. zł), zmiany w projekcie i plan funkcjonalno-użytkowy (około 153,5 tys. zł), usługi prawne (ponad 135 tys. zł), wynagrodzenia w związku z przygotowaniem założeń do planu funkcjonalno-użytkowego, weryfikacją dokumentacji projektowej i analizą eksploatacji pod względem funkcjonalno-ekonomicznym technologii uzdatniania wody, przygotowaniem postępowania przetargowego (ponad 100 tys. zł), usługi doradcze (blisko 48 tys. zł).

Za wszystkie koszty poniesione przez ŚPWiK przy basenowej inwestycji, spółka otrzymuje z budżetu miasta rekompensaty. W 2017 roku było to nieco ponad 304 tys. zł brutto, w 2018 roku – około 204 tys. zł brutto, a w roku 2019 – ponad 211 tys. zł brutto. – Na dzień dzisiejszy zostały pokryte wszystkie koszty eksploatacyjne związane z prowadzeniem powierzonego zadania oraz część nakładów na modernizację w ramach Rekompensaty Eksploatacyjnej, zgodnie z wnioskami złożonymi przez ŚPWiK. W tym roku Spółka ma zagwarantowaną również wypłatę Rekompensaty Inwestycyjnej w ramach wydatków majątkowych Miasta, jako zwrot kosztów związanych z obsługą kredytu. Natomiast po zakończeniu inwestycji, pozostałe nakłady będą rozliczane w ramach Rekompensat zgodnie z brzmieniem umowy powierzenia – informuje prezes ŚPWiK, Jacek Sochacki.

Na modernizację kąpieliska ŚPWiK planuje przeznaczyć, zgodnie z informacją przedstawioną podczas otwarcia ofert w najnowszym przetargu, blisko 40 mln 713 tys. złotych. Remont kąpieliska miałby potrwać do stycznia 2023 roku.

Nie jest to jedyna “wodna” inwestycja, która mająca zostać zrealizowana w najbliższym czasie na Dolnym Śląsku. We wtorek, 14 stycznia zawarta została umowa na budowę kompleksu basenowego AquaFun w Legnicy. W ramach wartych ponad 26 mln zł prac powstać ma kompleks rekreacyjny, na który złożą się brodzik dla dzieci, basen pływacki, zespół trzech zjeżdżalni oraz wodny plac zabaw dla najmłodszych dzieci. Oprócz tego gruntownie zmodernizowane zostaną budynki szatni oraz budynki socjalne i gospodarcze.

Michał Nadolski
[email protected]