Strona główna 0_Slider Szykują się do rewitalizacji Parku Młodzieżowego. Pielęgnacji wymaga 700 drzew

Szykują się do rewitalizacji Parku Młodzieżowego. Pielęgnacji wymaga 700 drzew

12

Około 9 mln 200 tys. złotych ma pochłonąć rewitalizacja Parku Młodzieżowego. Gotowa jest już inwentaryzacja dendrologiczna, trwają też uzgodnienia dotyczące projektu renowacji całego, parkowego terenu. Świdnicki magistrat planuje, że rozpoczęcie prac pielęgnacyjnych przy drzewostanie odbędzie się późną jesienią. Tymczasem mieszkańcy apelują o rozsądek przy ewentualnej wycince drzew.

Na rewitalizację Parku Młodzieżowego Świdnica otrzymała ponad 7 mln złotych dotacji z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. – Inwestycja obejmie całą powierzchnię, czyli około 11 hektarów. Przygotowana koncepcja zieleni zakłada odtworzenie cennego historycznego i przyrodniczego układu kompozycyjnego. Zachowany ma zostać leśny charakter parku, pojawią się nowe nasadzenia drzew i krzewów. W planach jest również utworzenie polany wypoczynkowej. Oddzielnym zadaniem, które chce zrealizować Urząd Miejski jest odbudowanie słynnej wieżyczki i fontanny, co niestety według założeń POIŚ nie może zostać dofinansowane. Miasto chce jednak wykonać tę część zadania na własny koszt – tłumaczy Magdalena Dzwonkowska ze świdnickiego magistratu.

Park Młodzieżowy wpisany jest do rejestru zabytków województwa dolnośląskiego, dlatego też wszystkie prowadzone w nim prace i wcześniej przygotowane dokumenty i projekty wymagają zezwoleń oraz decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. – Otrzymaliśmy już decyzję konserwatora na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na około 700 drzewach. Pozwoli to nam na ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy tego zadania – mówi Maciej Gleba, dyrektor wydziału dróg i infrastruktury miejskiej Urzędu Miejskiego.

Altana i fontanna w Parku Młodzieżowym. Kolekcja Portalu Świdnica-Moje Miasto

Przygotowana inwentaryzacja dendrologiczna zawiera szczegółową specyfikację wszystkich tj. 2500 drzew i krzewów, które są geodezyjnie zlokalizowane, ponumerowane, gatunkowo oznaczone i pomierzone. Wszystkie drzewa podlegające jakikolwiek ingerencji ujęte są w zestawieniu z uzasadnieniem i podlegają weryfikacji przed wydaniem decyzji przez urząd konserwatorski. Ponad połowa starych, cennych, a często już niebezpiecznych drzew planowana jest do pielęgnacji i zabezpieczeń mechanicznych koron poprzez tzw. wiązania linowe – dodaje Dzwonkowska. – Usunięcie drzew które przede wszystkim zagrażają bezpieczeństwu lub są w złym stanie sanitarnym, a częściowo ze względów kompozycyjnych poprzedzona zostanie również decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Oprócz prowadzonych uzgodnień, wykonywana jest także dokumentacja techniczna obejmująca: projekt układu przestrzennego i komunikacji – przebieg dróg i ścieżek parkowych, wybór typu nawierzchni układu komunikacyjnego, uzgodnienia rodzajów elementów tzw. małej architektury, oznakowania, lokalizacji urządzeń, charakteru i zakresu oświetlenia, monitoringu, lokalizacji sanitariatów, punktów informacji itp.

Z uwagą przygotowaniom do rewitalizacji Parku Młodzieżowego przyglądają się świdniczanie. Mają jednak obawy, że w ramach inwestycji przeprowadzona zostanie drastyczna wycinka. – My, mieszkańcy Świdnicy jesteśmy zaniepokojeni planami rewitalizacji Parku Młodzieży, ponieważ obawiamy się nadmiernej, agresywnej ingerencji w ten unikatowy ekosystem o charakterze leśnym, szczególnie poprzez nieuzasadnioną wycinkę drzew. Obawy nasze są podyktowane faktem, że nadmierna przebudowa Parku Młodzieży spowoduje zachwianie tego systemu z jego charakterystycznymi piętrami: ściółką, runem zielnym, podszytem i piętrowymi koronami drzew co wpłynie negatywnie na żyjące w parku ssaki, ptaki, szczególnie sowy i owady. Ta specyficzna biocenoza leśna stanowi dynamiczny twór przyrody, w którym są zespolone w niepodzielną całość wzajemnym układem zależności, powiązań i wpływów: określona roślinność, z przeważającym udziałem form drzewiastych, z którą związane są zwierzęta oraz wykorzystywane zarówno przez rośliny i zwierzęta gleba, woda i klimat. I tak na przykład nadmierne i zbyt intensywne oświetlenie parku, między innymi na potrzeby monitoringu, wpłynie niekorzystnie i zaburzy procesy fizjologiczne roślinności a przede wszystkim zaburzy cykl życiowy zwierząt licznie dzisiaj w nim żyjących. Nasze miasto powinno dbać o ocalenie tego cennego miejsca ze względu na jego położenie w samym centrum miasta i funkcję jaką pełni stanowiąc leśne „płuca Świdnicy”. Park Młodzieży ze względu na swoją lokalizację stanowi miejsce wytchnienia dla mieszkańców, szczególnie w ostatnich latach, kiedy zmiany klimatyczne powodują drastyczny wzrost temperatury, brak opadów i wielką suszę – piszą mieszkańcy w liście do prezydent Świdnicy, Beaty Moskal-Słaniewskiej, przekazanym za pośrednictwem radnej Luizy Nowaczyńskiej.

W pobliżu Parku Młodzieży zamontowany jest miernik jakości powietrza, który wskazuje, że centrum Świdnicy jest miejscem o szczególnie wysokim stężeniu pyłów. Redukcja drzewostanu Parku Młodzieży wpłynie bezpośrednio na pogorszenie jakości powietrza w centrum naszego miasta. Jako mieszkańcy uważamy, że rewitalizacja Parku Młodzieży jest potrzebna, ale powinna dotyczyć niewielkiej przebudowy infrastruktury poprzez poprawę przebiegu alejek parkowych, odbudowę altany i fontanny, oraz wymianę ławek. Częściowe oświetlenie parku powinno być dostosowane tak barwą, jak i natężeniem do otoczenia, aby nie ingerować w świat życia roślin i zwierząt, doprowadzając do ich wyginięcia – dodali. Z kolei radna Nowaczyńska zwróciła się z prośbą o udostępnienie do publicznej wiadomości planu rewitalizacji parku.

Michał Nadolski
[email protected]

Poprzedni artykułNagrody i recital Andrzeja Poniedzielskiego na inaugurację sezonu kulturalnego
Następny artykułKościół Pokoju w albumie „100 pomników na stulecie niepodległości”