Strona główna 0_Slider Wyniki naboru do szkół średnich. Nie wszyscy dostali się do wymarzonych placówek

Wyniki naboru do szkół średnich. Nie wszyscy dostali się do wymarzonych placówek

4

We wtorek ogłoszone zostały wyniki rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. O miejsca w wymarzonych placówkach walczył w tym roku tzw. podwójny rocznik – absolwenci wygaszanych gimnazjów oraz pierwsi ósmoklasiści. Nie wszystkim się poszczęściło. 93 uczniów nie zakwalifikowało się do żadnej ze wskazanych przez siebie szkół.

Jak mówi Grzegorz Stawarz, dyrektor wydziału oświaty i wychowania w świdnickim Starostwie Powiatowym, na ten moment do oddziałów pogimnazjalnych zakwalifikowało się 1048 uczniów, natomiast do klas dla uczniów po podstawówce dostało się 1350 kandydatów. Wszyscy, którzy dostali się do wymarzonej szkoły w pierwszym naborze, mają tydzień na potwierdzenie przyjęcia poprzez dostarczenie dokumentów. Czas upływa w przyszłą środę, 24 lipca. Dzień później opublikowana zostanie ostateczna list przyjętych.

Rekrutacja zakończyła się pechowo dla kilkudziesięciu uczniów starających się o przyjęcie do szkół średnich na terenie powiatu świdnickiego. Dotyczy to 57 absolwentów gimnazjów oraz 36 ósmoklasistów. Już teraz wiadomo, że w prowadzonych przez powiat placówkach znajdzie się dla nich miejsce. Obecnie wolnych pozostało 279 miejsc, przy czym pula ta może się jeszcze powiększyć, Podczas rekrutacji uzupełniającej uwzględnione zostaną także te miejsca, z których uczniowie pierwszego naboru zrezygnują.

W kilku szkołach pewne jest też uruchomienie dodatkowych oddziałów. Z uwagi na spore zainteresowanie klasą technik informatyk taka sytuacja wystąpi w Technikum nr 4 przy Zespole Szkół Budowlano-Elektrycznych, gdzie o przyjęcie do dwóch 30-osobowych oddziałów aplikowało w sumie 123 kandydatów. Dodatkowy oddział ma też powstać w Zespole Szkół Ekonomicznych w Świdnicy oraz Liceum Ogólnokształcącym w Strzegomiu.

Przypomnijmy, zgodnie z danymi ogłoszonymi pod koniec czerwca, podczas pierwszego naboru największym zainteresowaniem kandydatów w regionie  cieszyły się świdnickie licea. Na 210 miejsc aż 705 chętnych złożyło wniosek o przyjęcie do I Liceum Ogólnokształcącego, z czego 345 wskazało szkołę na pierwszym miejscu swojej listy preferencji. W przypadku II Liceum Ogólnokształcącego na 210 miejsc zgłosiło się 787 kandydatów, w tym 331 z pierwszej preferencji. Do III Liceum Ogólnokształcącego na 224 miejsc wpłynęło 705 wniosków, a 195 uczniów wskazało szkołę jako pierwszy wybór.

Wśród klas cieszących się największym zainteresowaniem znalazł się oddział politechniczny I LO dla uczniów po podstawówce, gdzie na 30 miejsc zgłosiło się 75 chętnych z pierwszego wyboru (187 kandydatów ogółem). Sporym powodzeniem cieszą się także klasy o profilu biologiczno-chemicznym – w II LO o przyjęcie do 30-osobowego oddziału dla absolwentów podstawówek walczy 56 kandydatów z I preferencji (246 ogółem), natomiast do 30-osobowej klasy pogimnazjalnej zgłosiło się 65 chętnych I wyboru (237 ogółem).

Michał Nadolski
[email protected]