Strona główna 0_Slider Pracownicy obsługi wywalczyli podwyżki. Jutro decyzja w sprawie zmian w budżecie

Pracownicy obsługi wywalczyli podwyżki. Jutro decyzja w sprawie zmian w budżecie

1

Podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej świdniccy radni podejmą decyzję w sprawie zmian w budżecie miasta. Zgodnie ze złożonym projektem uchwały, ponad milion złotych ma trafić na podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w miejskich jednostkach oświatowych, a także na wypłatę odpraw z tytułu przejścia na emeryturę oraz zwolnień wynikających z reorganizacji szkół.

Przypomnijmy, w ubiegłym roku pracownicy oświaty ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdnicy wywalczyli dla ponad 200 osób ze wszystkich placówek oświatowych w mieście podniesienie płac zasadniczych do najniższego uposażenia krajowego. Wcześniej przez 4 lata nie otrzymywali żadnych podwyżek, a pensja zasadnicza była znacznie niższa niż najniższa krajowa. W jej skład wchodziły również dodatki za wysługę lat.

Pracownicy oczekiwali, że zgodnie z deklaracjami wygłoszonymi podczas posiedzenia Komisji Oświaty Rady Miejskiej 20 marca 2018 roku, pensja zasadnicza będzie podnoszona za każdym razem, gdy wzrośnie najniższa płaca krajowa. Ostatni wzrost o 150 złotych (z 2 100 zł brutto do 2 250 zł brutto) nie znalazł jednak odzwierciedlenia w portfelach obsługi. Zawiedzeni brakiem jakichkolwiek działań i informacji pracownicy za pośrednictwem Związku Zawodowego świdniczanie upomnieli się o wzrost płac. 29 lutego 2019 związkowcy przekazali zawiadomienia o wejściu w spór zbiorowy dyrektorami Szkoły Podstawowej nr 4, Szkoły Podstawowej nr 6, Szkoły Podstawowej nr 2, Przedszkola Miejskiego nr 15 oraz Przedszkola Miejskiego nr 6. Rokowania, pomimo że ich podjecie jest obowiązkowe w myśl zapisów ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, nie zostały podjęte. W tej sprawie dochodzenie wszczęła Prokuratura Rejonowa w Świdnicy.

Podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej, zwołanej na 13 czerwca, zapadnie decyzja w sprawie przekazania środków, dzięki którym pracownicy obsługi doczekają się obiecanych podwyżek. – Zwiększa się wydatki o kwotę 1 024 802,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w miejskich jednostkach oświatowych oraz na wypłatę odpraw z tytułu: przejścia na emeryturę, świadczenie kompensacyjne oraz zwolnień wynikających z reorganizacji szkół – wylicza skarbnik miasta Kacper Siwek w uzasadnieniu do projektu zmian w budżecie miasta. Dalsze 19 330 złotych ma zostać przeznaczone na podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w Młodzieżowym Domu Kultury.

O zwolnieniach w związku z reformą oświaty i reorganizacją szkół podstawowych Urząd Miejski informował w maju 2019 roku. Według danych podanych przez magistrat, w tym roku zwolnionych zostanie 6 nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych podległych miastu, 14 przejdzie na emeryturę lub skorzysta ze świadczenia kompensacyjnego, natomiast kolejnych 6 przystało na propozycję zmiany stanowiska pracy, której nieprzyjęcie oznaczałoby zwolnienie. Redukcje dotkną w tym roku także pracowników obsługi i administracji w placówkach oświatowych podległych miastu: w Szkole Podstawowej nr 4 ubędą 3 etaty, a w Młodzieżowym Domu Kultury – 1,25 etatu. Na odprawy dla nauczycieli trafi 508 665 złotych brutto.

Obecnie w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Świdnica, zatrudnionych jest 460 nauczycieli. W przypadku publicznych przedszkoli jest to 92 nauczycieli, natomiast w Młodzieżowym Domu Kultury w Świdnicy – 19.

Aktualizacja (13 czerwca 2019 roku): Większością głosów radni wyrazili zgodę na zmiany w budżecie i przeznaczenie środków na podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w miejskich jednostkach oświatowych.

Michał Nadolski
[email protected]

Poprzedni artykułW niedzielę Memoriał Bogdana Szymańskiego
Następny artykułRusza sezon na kąpieliskach. Otwarcie świdnickiego basenu w sobotę