Strona główna 0_Slider Strajk nauczycieli. Gdzie rozpoczęto protest? Gdzie zapewniono opiekę?

Strajk nauczycieli. Gdzie rozpoczęto protest? Gdzie zapewniono opiekę? [Aktualizacja]

9

Rząd nie doszedł do porozumienia ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego oraz Forum Związków Zawodowych, które domagały się podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli. Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami nauczyciele rozpoczęli dzisiaj strajk. Gdzie rozpoczęto protest? Gdzie zapewniona została opieka nad uczniami?

II Liceum Ogólnokształcące

Zajęcia opiekuńcze dla dzieci

Świdnica

Młodzieżowy Dom Kultury, jako placówka wychowania pozaszkolnego, czynny jest nie w godzinach popołudniowych, tylko już od godz. 8.00. W zajęciach prowadzonych przez nauczycieli MDK-u będą mogły uczestniczyć dzieci, które na co dzień korzystają z oferty placówki, ale również w miarę wolnych miejsc pozostałe dzieci.

Uczniowie szkół podstawowych mogą także korzystać z zajęć w Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy i Świdnickim Ośrodku Kultury. W bibliotece przy ul. Franciszkańskiej od godz. 8.00 do 15.00 dzieci będą mogły grać w gry planszowe, a pracownicy najmłodszym będą czytać bajki. W najbliższym tygodniu instruktorzy ŚOK-u zorganizują m.in. warsztaty taneczne, lekcje sztuki i projekcje filmów.

Zajęcia plastyczne, wspólne czytanie i malowanie odbywa się od godz. 8.00 do 16.00 w Referacie Organizacji Pozarządowych przy ul. Długiej 33. Pracownicy Urzędu Miejskiego, posiadający odpowiednie uprawnienia (opiekunowie „Miasta Dzieci”) zajmą się dziećmi, które można przyprowadzić od godz. 8.00 do 15.30 do sali narad USC w Świdnicy.

Dzisiaj  z zajęć w obu placówkach MDK korzysta około 50 dzieci. W Świdnickim Ośrodku Kultury 3 dzieci uczestniczyło w zajęciach tanecznych, a w Miejskiej Bibliotece Publicznej – 2. W Urzędzie Miejskim 20 dzieci pracowników uczestniczy w zajęciach dodatkowych. W Centrum Organizacji Pozarządowych – 1 dziecko.

Opiekę dzieciom oferuje również Centrum Przyjaźni Dziecięcej, mieszczące się przy ul. Kościelnej 15, prowadzone przez SPDC Serce. Świetlica otwarta będzie do końca tygodnia od 10.00 do 14.00. Z oferty mogą skorzystać także te dzieci, które na co dzień nie korzystają z opieki stowarzyszenia.

Świebodzice

Dla dzieci zostały zorganizowane zajęcia w Miejskim Domu Kultury i w
Świetlicy Środowiskowej Tęczowa Gromada. Ponadto każde dziecko, które przyjdzie do szkoły również będzie miało zapewnioną opiekę.

Żarów

Zgodnie z zapowiedzią, w trzech szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żarów, większość nauczycieli, pracowników niepedagogicznych rozpoczęło strajk. Zawieszone zostały zajęcia dydaktyczne, do szkół przybyło łącznie kilkanaście uczniów, którym została zapewniona opieka. Pracownicy szkoły przyszli o czasie do placówek i będą w nich przebywać zgodnie z obowiązującymi ich godzinami pracy w tym dniu.

Jutro sytuacja najprawdopodobniej nie ulegnie zmianie, dlatego sugerujemy również zapewnienie opieki dzieciom przez rodziców i ich rodziny. W przypadku braku takiej możliwości, szkoły zapewnią opiekę.

Natomiast z uwagi na fakt, iż w dniach 10 do 12 kwietnia w Szkole Podstawowej w Żarowie odbędzie się egzamin III klas gimnazjum, opieka pozostałych uczniów zostanie zapewniona w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Żarowie oraz w Publicznej Bibliotece w Żarowie, przy ul Piastowskiej 10a, gdzie zostaną zorganizowane zajęcia w godzinach 8.00 – 16.00. W Szkole Podstawowej w Imbramowicach i w Mrowinach opieka zostanie zapewniona w tych placówkach.

W związku z trudną sytuacją, dyrektorzy szkół dziękują rodzicom za pomoc w opiece nad dziećmi i w dalszym ciągu proszą o wyrozumiałość i wsparcie.

Gmina Świdnica

Mimo strajku wszystkie szkoły i przedszkola zapewniają opiekę nad dziećmi. Zorganizowany jest także dowóz i odwóz dzieci, które korzystają z zajęć opiekuńczych. Władze gminy  w porozumieniu z dyrektorami placówek oświatowych robią wszystko, by zapewnić dzieciom opiekę, a rodzicom dostęp do bieżących informacji poprzez dziennik elektroniczny oraz strony internetowe placówek. Wzmożone też będą patrole ze strony służb mundurowych z posterunku policji w Słotwinie, tak aby zapewnić jeszcze większe bezpieczeństwo wokół gminnych placówek oświatowych.

W których szkołach trwa strajk?

dane UM Świdnica

Według stanu na godzinę 13.20, strajk prowadzony jest w następujących placówkach oświatowych:

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Świdnicy, ul. Galla Anonima 1,

Szkoła Podstawowa nr 2 w Świdnicy, ul. Ofiar Oświęcimskich 30,

Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy, ul. K. Marcinkowskiego 4-6. Strajkuje 60 osób, bez obsługi i administracji.

Szkoła Podstawowa nr 6 w Świdnicy, ul. Wodna 5-7. Strajkuje 72 osób. Do protestu nie przystąpiło tylko 4 nauczycieli. Strajkujący nie należą do Solidarności i zapewniają, że są zdeterminowani a także oburzeni postawą rządu. Do szkoły przyszło tylko jedno dziecko. Dyrektor placówki zapewnia, że przeprowadzone zostaną dwa pierwsze testy egzaminu gimnazjalnego.

Szkoła Podstawowa nr 8 w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 39. Strajkuje 41 nauczycieli. Do protestu nie przyłączyła się obsługa.

Szkoła Podstawowa nr 105 w Świdnicy, ul. Folwarczna 2. Strajkuje 77% kadry. 12 pedagogów podjęło pracę. W świetlicy przy ulicy Folwarcznej przebywa dwoje dzieci, natomiast w budynku przy Saperów nie pojawił się żaden wychowanek. Dyrektor szkoły zapewnia, że egzamin gimnazjalny się odbędzie dzięki dużej pomocy ze strony księży i placówek niepublicznych.

Szkoła Podstawowa nr 315 w Świdnicy, pl. Wojska Polskiego 3. Strajkuje 31 osób, w tym 8 z administracji i obsługi.

Przedszkole Miejskie nr 3 w Świdnicy, ul. Okrężna 30. Strajkują wszyscy nauczyciele. Nie ma opieki dla dzieci. Do strajku nie przystąpiła obsługa.

Przedszkole Miejskie nr 6 w Świdnicy, ul. Komunardów 2. Strajkuje 14 osób, w tym 3 nauczycieli.

Przedszkole Miejskie nr 15 w Świdnicy, ul. Ofiar Oświęcimskich 45a. Strajkuje 11 osób, w tym 3 nauczycieli.

Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16 w Świdnicy, ul. K. Marcinkowskiego 10. Wszyscy przyłączyli się do strajku.

I Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy, ul. Pionierów 30. Strajkuje 26 osób.

II Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy, ul. Równa 11. Strajkuje 2/3 nauczycieli. Część lekcji się odbywa. Nie strajkuje obsługa. Młodzież ma otwartą salę historyczną oraz czytelnię, w których może spędzić czas między zajęciami.

III Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy, ul. Kościelna 32. Strajkuje ponad 80% nauczycieli. Do protestu przyłączyło się 17 osób, w tym 3 pracowników obsługi.

Zespół Szkół Ekonomicznych w Świdnicy, ul. Ks. Agnieszki 2. Strajkują 23 osoby, w tym 3 z obsługi.

Zespół Szkół Mechanicznych w Świdnicy, ul. Sikorskiego 41. Strajkuje blisko 100% nauczycieli. W szkole nie pojawili się uczniowie.

Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 35-37. Strajkuje 36 osób, w tym 6 pracowników obsługi i administracji. Pracę podjęły 4 osoby.

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych w Świdnicy, ul. Równa 18. Strajkują 23 osoby, w tym 3 pracowników obsługi.

Zespół Szkół nr 1 w Świdnicy. Strajkuje 22 nauczycieli, obsługa się zastanawia.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie. Strajkuje 18 nauczycieli. Do protestu nie przyłączyła się obsługa.

– W czterech szkołach prowadzonych przez powiat zajęcia zostały zawieszone. Sytuacja ta dotyczy Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystycznych, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Świebodzicach, Zespołu Szkół Budowlano-Elektrycznych, a także Zespołu Szkół nr 1 w Świdnicy. W pozostałych placówkach prowadzonych przez powiat zajęcia odbywają się cząstkowo. Ze względu na swoją specyfikę nie strajkuje Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Mrowinach.

Zespół Szkół Specjalnych w Świdnicy. Strajkuje 78 osób, w tym 18 pracowników obsługi i administracji. Pracuje 5 osób. Uczniowie nie pojawili się.

Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy. Strajkuje 14 osób, w tym 4 obsługi.

– W Świebodzicach strajkują wszystkie placówki oprócz Publicznego Przedszkola nr 3 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1.

-W Gminie Marcinowie strajkuje tylko jedna placówka, Szkoła Podstawowa w Marcinowicach; dla dzieci zorganizowano zajęcia opiekuńcze. Egzaminy gimnazjalne zostaną przeprowadzone zgodnie  z planem.

-W Gminie Dobromierz do strajku przystąpiły 3 szkoły podstawowe. We wszystkich placówkach zorganizowane zostały zajęcia opiekuńcze. Egzaminy gimnazjalne i ósmoklasisty, zgodnie z zapewnieniami dyrektorów szkół, zostaną przeprowadzone bez zakłóceń.

Na 6 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świdnica akcję strajkową podjęto w 5 placówkach. W przypadku 3 gminnych przedszkoli strajk podjęli nauczyciele i pracownicy obsługi jednego przedszkola. Jedyną szkołą podstawową, która w Gminie Świdnica nie podjęła strajku, jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Grodziszczu oraz 2 gminne przedszkola: „Bajkowa Dolinka” w Pszennie i Publiczne Przedszkole w Bystrzycy Dolnej.

Nazwa placówki oświatowej

Liczba strajkujących

Pracownicy nie strajkujący

Szkoła Podstawowa
w Bystrzycy Górnej

15 nauczycieli

1 nauczyciel na L4

Obsługa i administracja nie strajkuje

Szkoła Podstawowa
w Lutomi Dolnej

22 nauczycieli

8 nauczycieli nie strajkuje
Obsługa i administracja nie strajkuje

Szkoła Podstawowa
w Mokrzeszowie

12 nauczycieli

3 nauczycieli nie strajkuje
Obsługa i administracja nie strajkuje

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika
w Pszennie

25 nauczycieli

1 nauczyciel na L4

2 nauczycieli nie strajkuje
Obsługa i administracja nie strajkuje

Szkoła Podstawowa
im. L. Wawrzyńskiej
w Witoszowie Dolnym

17 nauczycieli

4 nauczycieli na L4

6 nauczycieli nie strajkuje
Obsługa i administracja nie strajkuje

Przedszkole w Witoszowie Dolnym

8 nauczycieli oraz pracownicy obsługi i administracji

1 nauczyciel

Wyniki referendum strajkowego

W Świdnicy w referendum zorganizowanym przez ZNP wzięły udział wszystkie publiczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe i 4 przedszkola. Swój głos oddało 82,7 procent uprawnionych, z czego 86,7% opowiedziało się za strajkiem. Protestu nie będzie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, prowadzonym przez Urząd Marszałkowski, gdzie głosowało 22% pracowników.

W Żarowie w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę uprawnionych do głosowania było 154 wszystkich pracowników szkoły (nauczycieli, pracownicy administracji i obsługi), udział w nim wzięło 117 osób, z czego za strajkiem opowiedziało się 107 z nich. Natomiast w Zespole Szkół w Żarowie uprawnionych do głosowania było 29 osób, udział wzięły 24 osoby, zaś za strajkiem opowiedziało się 23 pracowników.

W Świebodzicach na 11 publicznych placówek referenda zostały przeprowadzone w dziewięciu. W głosowaniu wzięło udział 80% uprawnionych. 96% z nich jest za strajkiem.

W Strzegomiu i gminie Strzegom za strajkiem opowiedzieli się pracownicy wszystkich szkół i przedszkoli publicznych.

Informacje od samorządów

Świdnica

We wszystkich świdnickich publicznych szkołach podstawowych i przedszkolach (oprócz Przedszkola nr 1 i 14 oraz Młodzieżowego Domu Kultury, w których nie przeprowadzono referendum strajkowego) zawieszone zostaną zajęcia dydaktyczne. Wynika to z braku możliwości zapewnienia bezpiecznych warunków pracy. Zwracamy się więc do Państwa z prośbą o możliwość zapewnienia opieki swoim dzieciom, jeśli jednak nie będzie to możliwe, proponujemy udział w zajęciach dodatkowych – apeluje świdnicki magistrat.

Młodzieżowy Dom Kultury, jako placówka wychowania pozaszkolnego, będzie czynny nie w godzinach popołudniowych, tylko już od godz. 8.00. W zajęciach prowadzonych przez nauczycieli MDK-u będą mogły uczestniczyć dzieci, które na co dzień korzystają z oferty placówki, ale również w miarę wolnych miejsc pozostałe dzieci.

Uczniów szkół podstawowych zapraszamy także do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy i Świdnickiego Ośrodka Kultury.

W bibliotece przy ul. Franciszkańskiej od godz. 8.00 do 15.00 dzieci będą mogły grać w gry planszowe, a pracownicy najmłodszym będą czytać bajki. W najbliższym tygodniu instruktorzy ŚOK-u zorganizują m.in. warsztaty taneczne, lekcje sztuki i projekcje filmów.

Na zajęcia plastyczne, wspólne czytanie i malowanie od godz. 8.00 do 16.00 zapraszamy do Referatu Organizacji Pozarządowych przy ul. Długiej 33. Pracownicy Urzędu Miejskiego, posiadający odpowiednie uprawnienia (opiekunowie „Miasta Dzieci”) zajmą się dziećmi, które można przyprowadzić od godz. 8.00 do 15.30 do sali narad USC w Świdnicy.

Ponadto, nauczyciele, którzy nie przystąpią do strajku obejmą opieką świetlicową najmłodsze dzieci z klas 0-3 w szkołach. Dyrektorzy za pośrednictwem stron internetowych oraz dzienników elektronicznych będą informować rodziców o sytuacji w placówkach oświatowych.

Świebodzice

Stanowisko burmistrza Pawła Ozgi:

W związku z planowanym strajkiem nauczycieli informuję, że w przypadku braku porozumienia pomiędzy związkowcami, a rządem od dnia 8 kwietnia zajęcia w publicznych szkołach oraz publicznym przedszkolu nr 2 mogą być zawieszone do odwołania. Wynika to z braku możliwości zapewnienia dzieciom higienicznych i bezpiecznych warunków pracy. Sytuacja ta wzbudza wiele emocji, podejmujemy jednak działania, by zminimalizować negatywne skutki dla dzieci i dla Państwa.

Zwracam się do Państwa z prośbą o możliwość zapewnienia swojemu dziecku opieki. W przypadku osób, które nie będą miały takiej możliwości prosimy o przyprowadzenie dziecka bezpośrednio do:

  • Miejskiego Domu Kultury, ul. Wolności 13,
  • Świetlicy Środowiskowej, ul. Parkowa 4.

Odbywać się tam będą zajęcia plastyczne, muzyczne i ruchowe, aby dzieci mogły przyjemnie spędzić czas w godzinach od 8 do 15.

Pracujący rodzice dzieci do lat 8, którzy pozostaną w domu mają możliwość otrzymania zasiłku opiekuńczego. W tym celu należy wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o jego wypłatę. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. (Dz.U. Z 2014 r., poz. 1632).

Informuję również, że pomimo trudności w organizacji, egzaminy gimnazjalne oraz ósmoklasistów odbędą się zgodnie z planem.

Żarów

Planowany na 8 kwietnia strajk nauczycieli w Szkole Podstawowej w Żarowie, Szkole Podstawowej w Mrowinach oraz w Szkole Podstawowej w Imbramowicach najprawdopodobniej odbędzie się. W tej sytuacji do sprawy odniósł się burmistrz Leszek Michalak:

Drodzy Rodzice,

dzisiejsze rozmowy związków zawodowych z rządem nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Planowany na 8 kwietnia strajk nauczycieli w Szkole Podstawowej w Żarowie, Szkole Podstawowej w Mrowinach oraz w Szkole Podstawowej w Imbramowicach najprawdopodobniej odbędzie się.

Jego rzeczywistą skalę poznamy dopiero w poniedziałek. Tym samym będziemy w stanie zweryfikować nasze możliwości organizacyjne w zakresie opieki nad dziećmi.

W związku z niepewną i dynamiczną sytuacją, zwracam się z prośbą o wsparcie dyrektorów szkół w tej wyjątkowej sytuacji. Jeżeli mają Państwo możliwość zapewnienia opieki dzieciom poza szkołą, proszę w pierwszych dniach strajku o skorzystanie z tej możliwości. W przypadku braku takiej możliwości, opieka zostanie zapewniona z pomocą pracowników z wszystkich jednostek z terenu gminy Żarów.

Strzegom

W dniach 15-21 marca br. we wszystkich podległych strzegomskiemu samorządowi szkołach, zespołach szkolno-przedszkolnych i przedszkolach zostało przeprowadzone referendum strajkowe. Wzięło w nim udział 85,42 % uprawnionych do głosowania. Za przeprowadzeniem akcji strajkowej opowiedziało się 89 % ogółu biorących udział w głosowaniu.

Informacja dla rodziców dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli, w których odbędzie się strajk:

Przypominamy, że zgodnie z przepisami zaistnienie okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, jest usprawiedliwioną nieobecnością pracownika w pracy. Stanowi tak § 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1632). Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy z tego powodu jest oświadczenie pracownika.

Należy pamiętać, że pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia (przyczyną nieobecności może być ogłoszenie strajku w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko pracownika).

O nieobecności z takiej przyczyny i przewidywanej długości tej nieobecności, pracownik jest obowiązany zawiadomić pracodawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy.

Jeżeli obowiązujący u danego pracodawcy regulamin pracy lub układ zbiorowy pracy nie określa sposobu zawiadomienia pracodawcy o przyczynie nieobecności pracownika w pracy, zawiadomienia tego pracownik dokonuje osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, przy czym za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego. Niedotrzymanie terminu może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe dopełnienie przez pracownika obowiązku określonego w tym przepisie, zwłaszcza jego obłożną chorobą połączoną z brakiem lub nieobecnością domowników albo innym zdarzeniem losowym.

Okres usprawiedliwionej nieobecności rodzica w pracy z powodu zamknięcia przedszkola lub szkoły, jest okresem, za który pracownik otrzymuje zasiłek opiekuńczy. Wynika to z treści art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1368 ze zm.).

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, w tym przypadku nie dłużej jednak niż przez okres 60 dni w roku kalendarzowym.

Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku (art. 35 ust. 1 ustawy).

Powyższe uprawnienie przysługuje rodzicom, współmałżonkowi albo współmałżonce rodzica oraz osobom, które przysposobiły dziecko lub przyjęły na wychowanie i utrzymanie. Uprawnienie do zasiłku nie przysługuje jednak, gdy inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogą zapewnić dziecku opiekę.

Jaworzyna Śląska

Jak informuje burmistrz Grzegorz Grzegorzewicz:

W Gminie Jaworzyna Śląska w strajku nie uczestniczą nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Pastuchowie i Szkoły Podstawowej w Starym Jaworowie oraz w Przedszkolu. W Szkole Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej zajęcia w budynku przy ulicy Jana Pawła II (klasy V-VIII i III gimnazjum) będą odbywać się bez zmian, natomiast w związku z dołączeniem do strajku kilku nauczycieli w budynku przy ul. Mickiewicza, szkoła od poniedziałku będzie organizować zajęcia dydaktyczne oraz opiekuńcze dla uczniów. Szkolna stołówka, świetlice pracują bez zmian, a dowozy uczniów realizowane są według stałego harmonogramu. Rodzice mogą więc w poniedziałek spokojnie wysłać swoich podopiecznych do szkół. Egzaminy klas ósmych oraz gimnazjalny odbędą się w wyznaczonych wcześniej terminach, bez zakłóceń.

Co z zbliżającymi się egzaminami?

Z informacji uzyskanych od dyrektorów świdnickich jednostek oświatowych wynika, że nie będzie możliwe przeprowadzenie egzaminów zgodnie z obowiązującymi przepisami. – Niezwykle trudno, wręcz niemożliwe staje się „zabezpieczenie opieki nad dziećmi i młodzieżą” w tych placówkach oświatowych, gdzie 100% lub niemal 100% pracowników zadeklarowało, że przystępuje do strajku. Natomiast ci spośród nauczycieli, którzy nie przystąpią do strajku od 8 kwietnia br., zostaną zobowiązani przez dyrektorów jednostek do opieki nad uczniami – wyjaśnia Magdalena Dzwonkowska, rzecznik prasowy UM w Świdnicy.

/opr. mn/

Poprzedni artykułWyżył się na drzwiach dworca [FOTO]
Następny artykułMistrzowie parkowania [FOTO]