Strona główna 0_Slider Rewitalizacja Świdnicy: kamienice i zabytki po remontach

Rewitalizacja Świdnicy: kamienice i zabytki po remontach

0

Prawie 3 miliony złotych z budżetu miasta udało się w ubiegłym roku pozyskać parafiom, wspólnotom mieszkaniowym i prywatnym właścicielom, z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub innych robót przy kościołach oraz zabytkowych kamienicach. Chociaż dawny blask odzyskało wiele obiektów, nie wszędzie udało się zakończyć remonty w terminie. W kilku przypadkach zupełnie zrezygnowano z miejskiego dofinansowania.

W 2018 roku środki z miejskiej kasy przyznano na realizację 32 zadań. Według danych Urzędu Miejskiego, do 6 lutego udało się zakończyć i rozliczyć 23 z nich. – Dotacje rozliczane są na podstawie sprawozdań opracowanych przez beneficjentów i składanych w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego prac lub robót. Sprawozdania te są następnie weryfikowane przez Pełnomocnika ds. Ochrony i Konserwacji Zabytków. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości beneficjenci wzywani są do ich usunięcia. Jeśli ze sprawozdania wynika, że dotacja pobrana została w nadmiernej wysokości, sporządzana jest decyzja o zwrocie tej części do budżetu miasta. Nie ma możliwości wydatkowania dotacji na cel niezgodny z przeznaczeniem, ponieważ dotacja wypłacana jest dopiero po odbiorze prac lub robót, dokonanym z udziałem przedstawiciela Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Pełnomocnika Prezydenta ds. Ochrony i Konserwacji Zabytków – tłumaczy Magdalena Dzwonkowska ze świdnickiego magistratu.

Jakie prace i zadania udało się już zrealizować i rozliczyć?

 • remont dachów kościoła pw. Św.Andrzeja Boboli i plebanii przy przy ul. Wałbrzyskiej 41-41A,
 • konserwacja gotyckiej posadzki w Dolnej Kaplicy Mariackiej w Katedrze Świdnickiej,
 • prace konserwatorskie przy wystroju malarskim i rzeźbiarskim Hala Polna Kościół Pokoju w Świdnicy,
 • remont dachu kamienicy przy ul. Waleriana Łukasińskiego 14,
 • remont elewacji frontowej kamienicy przy ul. Franciszkańskiej 1,
 • remont elewacji frontowej i bocznej kamienicy przy ul.Westerplatte 39,
 • wymiana witryny w lokalu użytkowym na parterze kamienicy Kamienica przy Rynku 21,
 • remont elewacji tylnej kamienicy przy Rynku 22,
 • remont dachu kamienicy przy ul. Kazimierza Pułaskiego 38,
 • remont elewacji frontowej kamienicy przy ul. Kościelnej 38,
 • remont dachu, elewacji frontowej, tylnej i bocznej kamienicy przy ul. Budowlanej 4,
 • remont elewacji frontowej kamienicy przy ul. Grodzkiej 4,
 • remont elewacji frontowych kamienicy przy ul. Księcia Bolka Świdnickiego 22,
 • badania konserwatorskie, program konserwatorski, dokumentacja projektowa elewacji frontowej kamienicy przy ul. Kazimierza Pułaskiego 24,
 • remont dachu i elewacji frontowych kamienicy przy pl. Grunwaldzkim 4,
 • remont elewacji frontowych kamienicy przy ul. Księcia Bolka Świdnickiego 15,
 • remont elewacji frontowej kamienicy przy ul. Kotlarskiej 3,
 • remont elewacji frontowej kamienicy przy ul. Kościelnej 5,
 • remont elewacji frontowej – etap II. – część elewacji od strony ul. Zamkowej kamienicy przy ul. Grodzkiej 19-19B-19C,
 • remont elewacji frontowej kamienicy przy ul. Grodzkiej 14,
 • remont dachu i elewacji frontowych kamienicy przy ul. Westerplatte 54,
 • dokumentacja remontu i remont połaci dachu krytej dachówką kamienicy przy ul. Długiej 45a,
 • remont elewacji frontowej i tylnej kamienicy przy ul. Garbarskiej 22.

Według stanu na dzień 6 lutego, w trakcie rozliczania były dwa zadania:

 • remont elewacji frontowych, tylnej i bocznej kamienicy przy ul. Budowlanej 2,
 • remont dachu budynku przy ul. Środkowej 1.

Z kolei do 30 czerwca 2019 roku przedłużono termin ukończenia następujących prac:

 • remont elewacji frontowych kamienicy przy ul. Bohaterów Getta 18 – Marii Konopnickiej 18-18A,
 • remont elewacji frontowej kamienicy przy ul. Zamkowej 7,
 • remont dachu i wzmocnienie stropów kamienicy przy ul. Świętokrzyskiej 2,
 • zabezpieczenie przed destrukcją nośnej ściany zewnętrznej kamienicy przy ul. Grodzkiej 4.

W dwóch przypadkach złożono rezygnację z udzielonej dotacji ze względu na brak wykonawcy. Taka sytuacja wystąpiła w związku z planowanymi remontami elewacji kamienic przy Franciszkańskiej 9 oraz Pułaskiego 2. W jednym przypadku, dotyczącym remontu dachu i elewacji frontowej kamienicy przy Rynku 32, beneficjent nie przystąpił do zawarcia umowy z miastem.

Do końca lutego właściciele obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków mogą składać wnioski o dotacje na rok 2019. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Wypełniony dokument należy złożyć w zamkniętej, opieczętowanej kopercie z napisem: „Nabór wniosków o dotacje na prace przy zabytkach”, osobiście w pokoju 1a na parterze lub przesłać pocztą na adres urzędu

Michał Nadolski
[email protected]

fot. Dariusz Nowaczyński

Poprzedni artykułMieszkańcy podzieleni w sprawie sosny
Następny artykuł123 tysiące od wiernych, 1,4 miliona od Unii