Strona główna 0_Slider Powstanie wytwórnia asfaltu? Mieszkańcy boją się o zdrowie

Powstanie wytwórnia asfaltu? Mieszkańcy boją się o zdrowie

21

Wrocławska firma Pro-Tra Building Sp. z o. o. chce w Żarowie wybudować „Zakład dróg wraz z infrastrukturą”, w którym ma powstawać masa bitumiczna. Mieszkańcy boją się o zdrowie, a władzom miasta zarzucają próbę ukrywania ważnych informacji i brak konsultacji społecznych.

– Jestem mieszkanką Żarowa, planowana jest u nas budowa asfaltowni. Nie ma żadnej oficjalnej informacji dla mieszkańców w tej sprawie, a temat był poruszony jedynie w grupie Żarowianie na facebooku. Przeprowadzono tam też ankietę, 80% było przeciwko mniej niż 10 za, ok 10 bez zdania. Dowiedziałam się o tym, podobnie jak większość mieszkańców z grupy na facebooku, a nie z Gazety Żarowskiej, która zawsze informuje o inwestycjach, ani nie ze strony Urzędu. Wszystkie posty z grupy Żarowianie zostały usunięte, dlaczego? Dlaczego my jako mieszkańcy nie jesteśmy o tym poinformowani, nie mamy prawa do wypowiedzenia się czy chcemy aby taka inwestycja była u nas zrealizowana? Jedyna oficjalna informacja jest na stronie urzędu w BIP. Wynika z niej, że burmistrz już 4 września przed wyborami wiedział o tych planach – pisze jedna z czytelniczek Swidnica24.pl.

– Niczego przed mieszkańcami nie ukrywam i zamierzam uzyskać jak najpełniejszą ocenę w sprawie planowanej inwestycji – odpowiada burmistrz Leszek Michalak.

Jak w odpowiedzi na nasze pytania informuje Urząd Miejski, „29 sierpnia 2018 r. firma Pro-Tra Building z siedzibą we Wrocławiu złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zakładu dróg wraz z infrastrukturą” – na działce nr ewid. 363/2 w Żarowie. Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081), Burmistrz Miasta Żarów zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Legnicy o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Wszystkie organy opiniujące t.j.: Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Legnicy – opinia znak: WR.ZZŚ.1.435.125.2018.EG z dnia 13 września 2018 r.; Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu – opinia z dnia 4 października 2018 r. znak: WOOŚ.4220.459.2018.AP.2 oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy – postanowienie z dnia 19 października 2018 r. nr 159/18 znak: ZNS.620.18.2018.EK uznały, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia powinien spełniać wymagania art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081). Działając zgodnie z art. 65 ustawy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) Burmistrz Miasta Żarów postanowieniem znak: NiGP.6220.6.2018 z dnia 6 listopada 2018 roku, stwierdził konieczność opracowania raportu dla przedsięwzięcia w pełnym zakresie, zgodnie z art. 66 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem analizy oddziaływania projektowanego przedsięwzięcia na najbliższe tereny zabudowy mieszkaniowej, w tym uciążliwości zapachowej. 11 grudnia 2018 r. Inwestor przedłożył Raport o oddziaływaniu na środowisko dla ww. przedsięwzięcia. 18 grudnia 2018 r. Raport został przesłany do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu.”

Burmistrz zapewnia, że „po uzyskaniu uzgodnień i opinii od organów współdziałających wszystkie dokumenty sprawy wraz z raportem zostaną udostępnione wszystkim zainteresowanym. Przed wydaniem decyzji wystąpi także o ekspertyzę niezależnego biegłego eksperta. Osoby zainteresowane będą miały 30 dni na wniesienie uwag.”

Inwestorem jest Pro-Tra Building Sp. z o. o. Działka została kupiona w obrocie prywatnym.  Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Żarowie 25 czerwca 2015 roku działka planowana pod inwestycję znajduje się w terenie oznaczonym symbolem 23.P/U – zabudowa produkcyjno-usługowa. Powierzchnia wynosi 2,0466 ha, a działka znajduje się w obszarze inwestycyjnym gminy.

Jak ma wyglądać planowana działalność? Jakie będą wykorzystywane technologie i czy nie będą one szkodliwe dla mieszkańców? O to zapytaliśmy inwestora. Czekamy na odpowiedź.

Firma nie ma jeszcze pozwolenia na budowę. Jak zapewnia Magdalena Pawlik, rzeczniczka prasowa UM w Żarowie, teren został tylko ogrodzony i wyrównany przez właściciela.

Mieszkańcy zapowiadają, że nie dopuszcza do budowy wytwórni asfaltu. Zapowiadają wysłanie do miasta petycji w tej sprawie, nie wykluczają protestu.

Agnieszka Szymkiewicz
[email protected]
Zdjęcia nadesłane przez czytelniczkę.

Poprzedni artykułMurdzek o planach wyborczych i ułatwieniach dla przedsiębiorców
Następny artykułRekord charytatywnych rozgrywek. Zebrali prawie 80 tysięcy złotych!