Strona główna 0_Slider 23 radnych to za mało? Jest wniosek o stworzenie Rad Okręgów

23 radnych to za mało? Jest wniosek o stworzenie Rad Okręgów

36

Samorząd powinien być bliżej ludzi. Włączanie mieszkańców miasta do współrządzenia Świdnicą niesie za sobą wiele korzyści. Większe zaangażowanie mieszkańców we współdecydowanie o kształcie polityki wobec ich miejsc zamieszkania jest jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed samorządami – twierdzi radny Lech Bokszczanin. Proponuje on utworzenie Rad Okręgów, których przedstawiciele mogliby szybciej reagować na pojawiające się problemy i potrzeby świdniczan, wspierając przy tym działania Rady Miejskiej.

W złożonej na ręce prezydent Beaty Moskal-Słaniewskiej interpelacji, radny wskazuje, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym gmina może tworzyć jednostki pomocnicze – sołectwa, dzielnice, osiedla i inne. Utworzenie takich jednostek pozostaje w gestii samorządów, natomiast zasady ich tworzenia i podziału określa statut gminy. Zgodnie z jego wnioskiem, w Świdnicy mogłyby powstać Rady Okręgów. – Podział miasta na poszczególne okręgi, można dopasować do terytorium okręgów wyborczych w kształcie z wyborów samorządowych z 2018 roku – wyjaśnia Bokszczanin.

Skąd jednak wziął się pomysł na stworzenie okręgowych rad? – Świdnica ma 23 radnych, co stanowi niewielki odsetek mieszkańców. Radni pragnący należycie swój mandat sprawować, muszą być blisko mieszkańców, ich problemów i potrzeb. Niestety nie zawsze jest to proste, czy nawet możliwe – tłumaczy samorządowiec.

Utworzenie Rad Okręgów pozwoli przybliżyć mieszkańcom bieżące sprawy samorządu. Rady, które pracowałyby na co dzień w swoich okręgach, mając wsparcie ze strony radnych miejskich, mogłyby szybciej reagować na pojawiające się problemy i potrzeby. Wspólnie z radnymi miejskimi rady okręgów precyzyjniej określiłyby potrzeby danych obszarów i ich mieszkańców, wspólnie realizując okręgowe projekty, jednocześnie uczestnicząc w przygotowywaniu dzielnicowych zasad organizacji Budżetu Obywatelskiego – dodaje Bokszczanin.

Władze miasta nie zajęły jeszcze stanowiska wobec propozycji radnego.

Michał Nadolski
[email protected]

Poprzedni artykułBolko Świdnicki na złoconej monecie [FOTO]
Następny artykułBył amfiteatr, jest górka saneczkowa [FOTO/VIDEO]