Strona główna Wydarzenia Świdnica Uczniowie klas mundurowych złożyli ślubowanie

Uczniowie klas mundurowych złożyli ślubowanie

0

Uroczysta gala nadania stopni uczniom klas o profilu mundurowym miała miejsce w piątek w III Liceum Ogólnokształcącym w Świdnicy. W poczet szkoły zostali uroczyście przyjęci uczniowie pierwszej klasy wojskowo-policyjnej, a uczniowie klas drugich i trzecich otrzymali akty mianowania na wyższy stopień w edukacji mundurowej.

Uroczystość zorganizowano w auli III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Świdnicy, do którego zostały włączone klasy mundurowe. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele powiatu świdnickiego, policji, wojska, straży pożarnej, reprezentanci współpracujących ze szkołą instytucji i organizacji, rodzice, nauczyciele oraz uczniowie.

W pierwszej części uczniowie oraz goście uczestniczyli w patriotycznej uroczystości poświęconej 100 – leciu Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Program przygotowali uczniowie szkoły. Następnie dyrektor szkoły Krzysztof Frączek mówił m.in. o istocie wychowania młodzieży w klasach mundurowych. Głos zabrał również wicestarosta świdnicki, który podkreślił jak ważne jest wykształcenie przyszłych pokoleń oraz przypomniał o rocznicy 100-lecia odzyskania niepodległości.

Uroczystość miała podniosły charakter. Ślubowanie złożyli uczniowie pierwszej klasy wojskowo-policyjnej. Była to także okazja do wyróżnienia stopniami uczniów klas mundurowych – drugich oraz trzecich. Akty mianowania wręczał komendant powiatowy policji w Świdnicy podinspektor Andrzej Dobies, major Sebastian Kopczak z WKU w Kłodzku oraz porucznik Krzysztof Robak z 22. Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej w Kłodzku

Uczniowie klas mundurowych zobowiązani są do przestrzegania regulaminu klas mundurowych. Reguluje on między innymi obowiązek noszenia munduru co w specjalny sposób wyróżnia uczniów tych klas. Młodzież uczęszczająca do klas mundurowych, poza nauczaniem ogólnokształcącym przygotowywana jest do pracy w służbach mundurowych. Poznaje podstawy min pracy policjanta czy żołnierza zawodowego. Przedmiot ten wykłada w III Liceum Ogólnokształcącym czynny oficer świdnickiej policji, Robert Topolski.

/KPP Świdnica, opr. mn/