Strona główna 0_Slider Będą pieniądze na Kraszowicką? O dotację walczy także powiat

Będą pieniądze na Kraszowicką? O dotację walczy także powiat

0

13 listopada ma zakończyć pracę wojewódzka komisja zajmująca się przyznawaniem dofinansowań z rządowego programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej. O środki z tego programu walczyła Świdnica oraz powiat świdnicki, jednak oba złożone wnioski zostały odrzucone. Od decyzji komisji zależeć będzie, czy planowane przez samorządowców inwestycje doczekają się w najbliższym czasie realizacji.

Trwa realizacja przebudowy jednego z fragmentów ulicy Kraszowickiej

Przypomnijmy, świdniccy urzędnicy walczyli o dotację w wysokości blisko 2 mln 725 tys. złotych. Pieniądze miały wspomóc kolejne etapy przebudowy ulicy Kraszowickiej – od skrzyżowania z ulicą Bystrzycką (od strony centrum) do krzyżówki z Działkową, a także od skrzyżowania z Przyjaźni do przejazdu kolejowego przy ulicy Torowej. – Decyzja o realizacji kolejnych odcinków jest uzależniona od pozyskania środków z “Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” – twierdziła wcześniej prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska. Koszt realizacji wspomnianych odcinków miałby wynieść blisko 5 mln 449 tys. złotych.

Z rządowych środków chciało także skorzystać świdnickie starostwo powiatowe. Wnioskowano o dofinansowanie I etapu przebudowy drogi powiatowej nr 2879D między Zebrzydowem a Mysłakowem, którego całkowity koszt oszacowano na 2 mln 210 tys. złotych. Blisko połowa z tej kwoty miała pokryć dotacja.

26 października wojewoda dolnośląski ogłosił listę wniosków o dotację zakwalifikowanych do dalszej oceny merytorycznej oraz tych, które zostały odrzucone na etapie oceny formalnej. – Wniosek Gminy Miasto Świdnica został odrzucony z powodu niezgodności z przepisami technicznymi – wyjaśnia Sylwia Jurgiel, rzecznik prasowy wojewody dolnośląskiego. Także z uwagi na niezgodność z przepisami odpadł projekt starostwa. Wraz z ogłoszeniem tej decyzji, realizacja inwestycyjnych planów stanęła pod znakiem zapytania.

Oba samorządy zdecydowały się jednak od niej odwołać. – Starosta zaskarżył decyzję komisji, tym samym zobowiązał komisję do ponownej oceny wniosku. W chwili obecnej komisja dokonuje oceny merytorycznej wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania i jednocześnie ponownie ocenia wnioski po odwołaniu. Komisja zakończy pracę 13 listopada 2018 roku – tłumaczy Jurgiel. To samo dotyczy odwołania złożonego przez świdnickich urzędników.

Michał Nadolski
[email protected]