Strona główna 0_Slider Powiatowi radni o zmianach w budżecie i statucie. Trwa relacja na żywo

Powiatowi radni o zmianach w budżecie i statucie. Trwa relacja na żywo

2

Po uroczystym złożeniu ślubowań przyszła pora na rozpoczęcie pracy przez nowo wybranych radnych powiatu świdnickiego. W środę o godzinie 16.00 samorządowcy rozpoczęli II sesję, która poświęcona jest m.in. zmianom w budżecie, Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Świdnickiego oraz w statucie powiatu.

Podczas przedstawiania sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu z ostatniego okresu, starosta świdnicki Piotr Fedorowicz poinformował radnych o aktualnych działaniach związanych z likwidacją nielegalnego składowiska przy ulicy Kopernika w Świdnicy. Jak mówił, wykonana została już analiza dotycząca rodzaju i ilości znajdujących się tam odpadów. Starostwo nie otrzymało jeszcze raportu z przeprowadzonych badań, od którego zależeć będą dalsze czynności.

Rajcy zajęli się także zmianami w budżecie powiatu, wśród których znalazła się kwestia przeznaczenia ponad 210 tys. złotych na wypłatę nagród pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy. Za przyjęciem projektu głosowało 15 radnych, 7 było przeciw, a 2 się wstrzymało. Z kolei za zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej zagłosowało 14 radnych, 8 było przeciw, a wstrzymało się dwóch.

Podczas środowej sesji radni zdecydowali też o zmianie statutu powiatu świdnickiego i utworzeniu nowej komisji – Skarg, Wniosków i Petycji. To efekt przyjętej w styczniu 2018 roku ustawy, która ma doprowadzić do większego udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania organów publicznych, w tym samorządów. Dodatkowo, w celu zmniejszenia liczby stałych komisji działających w Radzie Powiatu, połączone mają zostać dotychczasowe komisje: Ochrony Zdrowia oraz Spraw Społecznych, Rodziny i Przeciwdziałaniu Bezrobociu w jedną Komisję Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych. Za zmianą głos oddało 14 radnych, 7 było przeciw, a wstrzymało się trzech.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad II sesji Rady Powiatu w Świdnicy.
 2. Stwierdzenie prawomocności sesji.
 3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  – zmiany budżetu powiatu na 2018 rok;
  – zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdnickiego;
  –zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Świdnickiego.
 8. Wnioski i oświadczenia.
 9. Informacje dla radnych.
 10. Zamknięcie obrad II sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

Relację na żywo z II sesji rady powiatu świdnickiego można śledzić poniżej:

/mn/

Poprzedni artykułBezdomne koty zyskają zimowe budki
Następny artykułSzybszy i tańszy koniec sporów? Pierwszy w Polsce projekt współpracy służb z mediatorami