Strona główna 0_Slider Jesienne pejzaże lasów

Jesienne pejzaże lasów [FOTO]

0

Zmieniające się pory roku pozwalają na nowo zachwycać się otaczającą przyrodą. Tak jak jesień objawiająca się pełną paletą barw w lasach Nadleśnictwa Świdnica. Spacerując chociażby po leśnych ścieżkach, nadal można podziwiać piękne jesienne pejzaże.

Teren Nadleśnictwa Świdnica ma powierzchnię 17 tys. ha. Na nim znajdują się przede wszystkim atrakcyjne pod względem turystycznym lasy górskie. W interwale pionowym Nadleśnictwo mieści się w przedziale od 160 m n.p.m. nad rzeką Strzegomką do 1015 m n.p.m. na szczycie Wielkiej Sowy. Różnica ta wpływa znacząco na zmienność lasów: przez komplet siedliskowych typów lasów wyżynnych, pełną paletę lasów górskich regla dolnego do płatu boru wysokogórskiego na Szczycie Wielkiej Sowy, należącym do regla górnego. Na szczególną uwagę zasługują również walory geologiczne Gór Sowich, które należą do najstarszych góry w Polsce, wypiętrzonych w orogenezie kaledońskiej, z wychodniami gnejsów prekambryjskich.

Lesistość Nadleśnictwa Świdnica wynosi 17%. Lasy wchodzące w jego skład różnią się od drzewostanów pierwotnych, zarówno składem gatunkowym, jak i powierzchnią. Główną, jak nie jedyną przyczyną tych zmian była i jest działalność człowieka. Dawniej głównymi gatunkami lasotwórczymi była jodła, buk, jawor, dąb, wiąz. W tej chwili przewagę liczebną nad nimi ma świerk, który zajął ich miejsce, lecz w chwili obecnej gospodarka leśna prowadzona jest w taki sposób, aby powrócić do składu siedliskowego lasu zgodnego z naturalnym.

Szlaki turystyczne prowadzące przez malownicze uroczyska, ukazujące przyrodniczą różnorodność lasów, doprowadzają do punktów widokowych, rezerwatów oraz pomników przyrody, a także do bardzo licznych zabytków i pamiątek historii Dolnego Śląska rozsianych wśród lasów, pól i okolicznych miejscowości. Piękno i walory Nadleśnictwa Świdnica wciąż na nowo można odkrywać w zmieniających się porach roku, a każda z nich oferuje inne zachwycające pejzaże. Wyjątkowa jest w tym roku też jesień, o czym warto się przekonać na własne oczy spacerując po naszych urokliwych lasach.

/oprac. AN/
/materiały: Nadleśnictwo Świdnica/