Strona główna Wydarzenia Świdnica Nie tylko słowa. Przedszkolaki uczą się rozumienia niepełnosprawnych

Nie tylko słowa. Przedszkolaki uczą się rozumienia niepełnosprawnych

0

Po raz kolejny w świdnickim przedszkolu „Słoneczko” dzieci poznawały sposoby na porozumiewanie się z osobami niepełnosprawnymi, którym choroba ogranicza lub zupełnie uniemożliwia tradycyjną komunikację. Zajęcia zostały przeprowadzone w ramach Międzynarodowego Miesiąca  Komunikacji Alternatywnej.

Każdy człowiek odczuwa potrzebę bliskości z innymi osobami, rozmowy, bycia rozumianym i akceptowanym. W przypadku osób ze specyficznymi dysfunkcjami rozwojowymi zaspokajanie tych potrzeb bywa mocno zakłócone lub ograniczone. To powoduje frustracje, zarówno u osoby niepełnosprawnej, jak i potencjalnego rozmówcy, który nie potrafi odczytać komunikatów. Bariery komunikacyjne są przyczyną unikania kontaktów i izolowania osób mających trudności z artykułowaniem wypowiedzi, wyrażaniem siebie, komunikowaniem się z otoczeniem.

Ale tak nie musi być i nie powinno! Jest wiele alternatywnych sposobów komunikacji. Są one stosowane w przypadku osób z niepełnosprawnością słuchową, wzrokową, z autyzmem oraz w zaburzeniach mowy werbalnej. Z pewnością każdy słyszał o języku migowym, za pomocą którego porozumiewają się osoby głuche. Osoby z utrudnioną komunikacją werbalną (np. z autyzmem, z afazją motoryczną) maja do dyspozycji różne programy wspomagające komunikację symbolami (np. MÓWik) lub symbolami i gestami (np. MAKATON). Dla osób niewidomych stosuje się Braille’a. Jest to wypukłe pismo punktowe, w którym za pomocą ułożenia punktów na 6-punkcie można zapisywać i odczytywać informacje, wykonywać działania matematyczne, a nawet dokonywać zapisów nutowych. System Braille’a pozwala osobom niewidomym w pełni uczestniczyć w życiu szkolnym, kulturalnym i społecznym.

Październik jest Międzynarodowym Miesiącem Komunikacji Alternatywnej. Miesiąc ten poświęcony jest propagowaniu alternatywnych sposobów komunikacji i zachęcaniu ludzi zdrowych do otwarcia się na problemy komunikacyjne innych i przełamywania tych barier.

W Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 16 „Słoneczko” w Świdnicy pedagodzy specjalni, logopedzi na co dzień wprowadzają alternatywne sposoby komunikacji u dzieci, które takich metod wymagają. Dzięki temu ułatwiony jest ich kontakt z rówieśnikami i osobami dorosłymi.

W ramach Międzynarodowego Miesiąca Komunikacji Alternatywnej w przedszkolu  Violetta Wiercińska-pedagog specjalny przeprowadziła w grupie II zajęcia edukacyjne mające na celu poznanie innych niż werbalne systemów komunikacji. Wspólnie z jednym z wychowanków, u którego nauczycielka wprowadza system MAKATON, nauczyli dzieci symboli i gestów ilustrujących plan dnia w przedszkolu. Przedszkolaki chętnie naśladowały kolegę, który pokazywał rówieśnikom wyuczone symbole i gesty. Na kolejnych zajęciach przedszkolaki miały możliwość zapoznania się z alfabetem Braille’a, sześciopunktem brajlowskim, tabliczką oraz brajlowską maszyną do pisania. Dzieci rozszyfrowywały nazwę przedszkola „Słoneczko” wyszukując w alfabecie układy punktowe odpowiadające danej literze. Podczas tych wyjątkowych zajęć dzieci wchodziły w rolę osoby niewidomej i przewodnika spacerując po sali, a następnie dzieliły się wrażeniami z tego ćwiczenia. Atrakcją dla przedszkolaków było odczytywanie obrazków wypukłych przy użyciu dotyku (z wyłączeniem wzroku), jak również wyszukiwanie różnic między wypukłymi obrazkami.

Tego typu zabawy kształtują rozumienie ograniczeń innych osób, rozbudzają empatię i tolerancję względem osób niepełnosprawnych. Rozwijanie idei integracji od przedszkola wpływa na postawy w dorosłym życiu oraz stosunek do słabszych, potrzebujących pomocy i wsparcia.

/Przedszkole „Słoneczko”, opr. red./

 

Poprzedni artykułDamian Wis brązowym medalistą Mistrzostw Polski!
Następny artykułJak zmniejszyć zużycie prądu i zredukować jego koszt?