Strona główna 0_Slider Susza w rolnictwie. Trwa liczenie strat

Susza w rolnictwie. Trwa liczenie strat

10

Blisko 9 tysięcy dolnośląskich gospodarstw rolnych zmaga się ze skutkami suszy. Według danych urzędu wojewódzkiego szacunkowa wartość strat wynosi ponad 11 mln złotych. Klęska dotknęła także rolników z terenu powiatu świdnickiego.

zdjęcie ilustracyjne (fot. Nordseher/Pixabay, CC0)

W skali całego kraju komisje do spraw szacowania strat w rolnictwie powołano w 2036 gminach, zaś susza dotknęła 2,2 mln hektarów upraw, należących do blisko 127 tysięcy gospodarstw. W sumie w całej Polsce susza wywołała straty na kwotę przekraczającą 874 mln złotych. Najgorsza sytuacja wystąpiła w województwie wielkopolskim i zachodniopomorskim.

Na Dolnym Śląsku powołano dotychczas 139 komisji do spraw szacowania strat w rolnictwie. Większość z nich – 134 pracuje właśnie w związku z występującą w regionie suszę. – 14 komisji zakończyło już postępowania, na podstawie których poszkodowani rolnicy mogą m.in. występować do gmin o ulgi w podatkach lub banków o kredyty na preferencyjnych warunkach – mówi Sylwia Jurgiel z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Komisje pracowały także w gminach powiatu świdnickiego. W gminie Dobromierz ponad 30-procentowe straty plonów spowodowane suszą wystąpiły w 32 gospodarstwach, na powierzchni 1500 ha. Z kolei straty do 30% zgłosiło 8 gospodarstw, na powierzchni 600 ha. W sumie straty wyliczono na około 4,6 mln złotych.

Liczenie wciąż trwa w innych gminach. – Łącznie do urzędu Gminy Świdnica wpłynęło 59 wniosków. Najwięcej zgłoszeń o stratach odnotowaliśmy w Wilkowie (12), Mokrzeszowie (11) oraz Pszennie (8). Szacujemy, że klęską suszy zostały dotknięte uprawy na powierzchni blisko 2100 ha – mówi Janusz Waligóra, rzecznik prasowy UG Świdnica. W tym przypadku straty szacuje się na 2,38 mln złotych.

Rząd przedstawił już swoje propozycje pomocy dla producentów rolnych. Po oszacowaniu strat rolnicy mogą ubiegać się o wsparcie w formie:

  • kredytu preferencyjnego na wznowienie produkcji rolnej,
  • poręczeń i gwarancji spłaty kredytów bankowych udzielonych na wznowienie produkcji,
  • udzielania przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, na indywidualny wniosek rolnika, pomocy w opłaceniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu,
  • zastosowania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa pomocy w formie odroczenia i rozłożenia na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości (i in.),
  • udzielania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotacji dla producentów rolnych,
  • dotacji dla podatników podatku rolnego, którzy w 2018 r. prowadzili chów lub hodowlę ryb słodkowodnych,
  • udzielania ulg w podatku rolnym.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Michał Nadolski
[email protected]