Strona główna 0_Slider Miejski monitoring wkracza na Osiedle Młodych

Miejski monitoring wkracza na Osiedle Młodych

6

Każdego dnia blisko 70 kamer miejskiego monitoringu pomaga pilnować bezpieczeństwa na terenie Świdnicy. Pomimo licznych apeli ze strony mieszkańców, na terenie największego świdnickiego osiedla takich kamer dotychczas nie było. Po wielu latach czekania sytuacja uległa zmianie.

Monitoring wizyjny to jedno ze skuteczniejszych narzędzi, które jest dzisiaj wykorzystywane w coraz szerszym zakresie do zwalczania działań niezgodnych z prawem. Zainstalowanie kamer monitoringu wizyjnego w miejscach publicznych, sprawna ich obsługa i natychmiastowa reakcja służb przyczyniają się do znacznego spadku zdarzeń o charakterze naruszenia obowiązującego porządku prawnego – tłumaczył komendant świdnickiej Straży Miejskiej, Jan Łętowski.

Jak dodaje, już sama informacja o istnieniu w danym miejscu kamer działa odstraszająco na osoby chcące złamać prawo. Co więcej, pochodzące z nich nagrania mogą służyć jako materiał dowodowy. Według przedstawionego w kwietniu 2018 roku dorocznego raportu o wynikach pracy Straży Miejskiej, w mieście działają obecnie 67 kamery (52 jednopozycyjne i 15 ruchomych). Dzięki nim w 2017 roku ujawniono blisko 700 zdarzeń.

Monitoring ma więc swoje zalety. Tym większe zdziwienie wśród mieszkańców wywoływał brak kamer na Osiedlu Młodych. – Od 2015 roku na wniosek mieszkańców zgłaszam kolejne interpelacje związane z montażem kamer monitoringu w kilku punktach osiedla. Świdniczanie wskazywali, że pierwsze z nich powinny pojawić się w rejonie pętli autobusowej na ulicy E. Plater oraz w okolicy „okrąglaka” przy skrzyżowaniu ulic Wyszyńskiego i Jasińskiego. To właśnie w tych miejscach uruchomienie kamer powinno być priorytetem – mówi radny Marcin Paluszek. Jego zdaniem, nie do pomyślenia jest, by 20-tysięczne osiedle nie było objęte monitoringiem.

W maju udało się wykonać pierwszy krok w kierunku objęcia Osiedla Młodych systemem monitoringu. To właśnie wtedy miasto podpisało umowę na uruchomienie za blisko 7 tys. złotych punktu kamerowego przy ulicy Emilii Plater 9. Będzie to swoisty eksperyment. – Pozwoli ona dokonać oceny skuteczności transmisji danych drogą radiową z Osiedla Młodych do Centrum Monitoringu. Przeszkodę na przedmiotowym obszarze stanowi dość gęsty i niski drzewostan, co może uczynić monitoring wizyjny nieskutecznym – wyjaśnia wiceprezydent Świdnicy, Marek Suwalski.

W odpowiedzi udzielonej na kolejną interpelację radnego Paluszka padła też deklaracja przeanalizowania konieczności uruchomienia kolejnej kamery, tym razem u zbiegu Wyszyńskiego i Jasińskiego, dzięki której monitoringiem objęte zostałyby okolice przystanków autobusowych, promenady, a także sąsiedztwo pobliskich sklepów monopolowych. Urzędnicy zwrócili się już do służb o przedstawienie liczby i rodzaju interwencji w tej części osiedla. – Po analizie danych pozyskanych od straży miejskiej i policji, wizji lokalnej i ocenie skuteczności kamery przy ulicy Emilii Plater zostanie podjęta decyzja w sprawie zainstalowania kamery w tym rejonie – kończy Suwalski.

Michał Nadolski
[email protected]

fot. Dariusz Nowaczyński