Strona główna 0_Slider Coraz więcej cudzoziemców przyjeżdża do pracy

Coraz więcej cudzoziemców przyjeżdża do pracy

2

Ilu ich faktycznie jest, nie wiadomo. ZUS podaje jedynie oficjalne dane obcokrajowców, zatrudnionych w Polsce. Statystyka pokazuje, że pracowników z zagranicy stale przybywa. W Polsce oficjalnie zarejestrowanych w ZUS jest już prawie pół miliona obcokrajowców.

Największą grupę wśród legalnie zatrudnionych stanowią nadal obywatele Ukrainy, których pracuje w Polsce 360 304, na drugim miejscu są Białorusini (27 474) i Wietnamczycy (8 022)

W województwie dolnośląskim rok temu pracowało 34 899 obcokrajowców, dzisiaj ubezpieczonych w ZUS jest już 48 006 cudzoziemców. Liczba, obywateli obcych państw, którzy podjęli pracę na terenie naszego województwa bądź rozpoczęli prowadzenie u nas działalności gospodarczej wzrosła o 13 107 (wzrost o ponad 38 proc.). W wałbrzyskim ZUS-ie zarejestrowanych jest 9 291 cudzoziemców, w tym 7849 Ukraińców, 187 Białorusinów, 105 Niemców, 66 Rosjan, 45 Włochów i 41 Rumunów.

– Nie znamy rzeczywistej liczby pracujących u nas cudzoziemców, gdyż wielu z nich pracuje „na czarno” – mówi Iwona Kowalska Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Tymczasem legalne zatrudnienie daje obcokrajowcom takie uprawnienia pracownicze jak każdemu zatrudnionemu, a także sprawia, że na koncie emerytalnym gromadzone są składki, co pozwoli w przyszłości na uzyskanie praw emerytalnych – dodaje  Kowalska.

W 2014 liczba obcokrajowców zgłoszonych do ubezpieczenia emerytalno-rentowego w ZUS w całej Polsce przekroczyła sto tysięcy osób. Obecnie jest ich już ponad 493 924. Wpływ na to mogła mieć również zmiana ustawy o cudzoziemcach z maja 2014 roku, która ułatwiła obcokrajowcom uzyskiwanie zezwoleń na pobyt w Polsce w celu podjęcia pracy i prowadzenia własnej firmy. Dla cudzoziemców ze wschodu podjęcie pracy w Polsce jest tym, czym dla Polaka w Anglii czy w Niemczech. Zawsze wiąże się to z lepiej płatną pracą i lepszym zabezpieczeniem zdrowotnym.

– Zauważyliśmy, że po wprowadzeniu w czerwcu ubiegłego roku ruchu bezwizowego dla obywateli Ukrainy część z nich wyjechała z Polski i pracuje w większości nielegalnie w krajach starej Unii – mówi Iwona Kowalska.

Cudzoziemcy ubezpieczeni w ZUS

Cudzoziemiec, jeżeli spełnia warunki – w świetle prawa polskiego – do zawarcia umowy o pracę, umowy zlecenia czy prowadzenia działalności na terenie Polski – objęty jest obowiązkiem ubezpieczenia społecznego. Przy zatrudnieniu znaczenie ma to czy taka osoba posiada pozwolenie na pracę wydawane przez wojewodę na wniosek pracodawcy oraz czy ma wizę lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej konieczne jest posiadanie zezwolenia na pobyt stały, czasowy, pobyt rezydenta czy przyznanie statusu uchodźcy.

/materiały prasowe ZUS Wrocław/