Strona główna 112 Chcą kupić policjantom rowery

Chcą kupić policjantom rowery

3

Jedną z uchwał, podjętych na sesji RM w Świebodzicach 26 czerwca były zmiany w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.


W związku z nowelizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nastąpiła konieczność dokonania zmian w dokumencie. Nowela zwiększa katalog miejsc publicznych, w których zabronione jest spożywanie alkoholu.
W tej sytuacji zaistniała potrzeba doposażenia Komisariatu Policji w Świebodzicach w sprzęt rowerowy, który umożliwi funkcjonariuszom dotarcie w trudne dostępne dla radiowozu miejsca: ogrody działkowe, tereny rekreacyjne, osiedla.

Gmina Świebodzic od lat wspomaga komisariat poprzez m. in. dofinansowanie zakupu radiowozów, sprzętu komputerowego, czy cykliczne patrole ponadnormatywne, które lada moment ruszają. W okresie wakacyjnym, w piątki i soboty, o bezpieczeństwo w mieście zadbają dodatkowe patrole piesze.

Zakup rowerów to pomysł radnego Jarosława Dąbrowskiego, przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego RM. – Chodzi o większą efektywność patroli policji, szybkość przemieszczania i dojazd do takich miejsc jak zakamarki w podwórzach, wąskie ulice, skwery, gdzie najczęściej mamy do czynienia z tak uciążliwym dla mieszkańców piciem alkoholu czy zakłócaniem porządku – mówi radny.

/UM Świebodzice/