Strona główna 0_Slider Trwają zapisy na II Charytatywny Bieg Budzika!

Trwają zapisy na II Charytatywny Bieg Budzika!

0

Na niedzielę, 24 czerwca zaplanowano drugą edycję Charytatywnego Biegu Budzika, organizowanego przez Świdnicki Klub Biegacza Hermes Świdnica. To trzecia i ostatnia impreza wchodząca w skład Świdnickiego Turnieju Biegowego 2018, który został objęty patronatem medialnym portalu Swidnica24.pl!

Na uczestników czeka sześciokilometrowy bieg główny i trzykilometrowe zmagania w nordic walking. II Charytatywny Bieg Budzika połączony będzie z festynem rodzinnym, podczas którego nie zabraknie atrakcji dla małych i dużych mieszkańców Świdnicy. Impreza w tym roku połączona jest ze zbiórką pieniędzy dla Ignasia Buczmy. Ignaś jest 5-letnim mieszkańcem Świdnicy. Pewnego ranka obudził się i nie mógł ruszać lewą ręką i tak rozpoczął się proces długiej rehabilitacji i leczenia. Niedowład ręki spowodowany jest zapaleniem rdzenia kręgowego i barku. – Sobota, 24 września 2016 roku – mały Ignaś budzi się z niedowładem ręki, a wcześniej nie doświadczył żadnego upadku czy urazu. Rodzice zabierają chłopca do lokalnego Szpitala Specjalistycznego „Latawiec”, jednakże lekarze nie wiedzą jak mają pomóc 5-latkowi i podejmują decyzję o przetransportowaniu go karetką do Wrocławia. Tam Ignacy spędza miesiąc czasu na oddziale neurologii dziecięcej, a następnie czeka go pobyt na oddziale rehabilitacyjnym. Ignaś jest bardzo dzielnym dzieckiem, przez ponad półtorej roku przyzwyczaił się do codziennych rytuałów, które musi wraz z rodzicami realizować – przekazuje organizatorka biegu Anna Jaworska. 

II Charytatywny Bieg Budzika odbędzie się w niedzielę, 24 czerwca – biuro zawodów zlokalizowane będzie w hali sportowej na Zawiszowie. Zapisy do biegu pod linkiem: https://online.datasport.pl/zapisy/portal/listy/?zawody=3936

Regulamin biegu

I. CEL ZAWODÓW
1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako zdrowej formy rekreacji i sportu.
2. Promocja obiektów OSIR w Świdnicy, walorów rekreacyjnych na terenie Parku „Strzelnica”.
3. Udzielenie wsparcia materialnego osobom lub instytucjom w celu pokrycia kosztów leczenia.

II. ORGANIZATOR
1. Świdnicki Klub Biegacza „Hermes”
2. Biegowa Świdnica

III. PARTNERZY
1. Starostwo Powiatowe w Świdnicy
2. Gmina Miasto Świdnica
3. Urząd Miejski w Świdnicy
4. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świdnicy

IV. PATRONAT MEDIALNY
1. Portal Doba.pl
2. Portal Swidnica24.pl

V. TERMIN I MIEJSCE, DANE KONTAKTOWE ORGANIZATORA
– Termin zawodów: 24 czerwca 2018 (niedziela)
– Lokalizacja biura zawodów: hall główny Hali Sportowej „Zawiszów” ul. Galla Anonima 2
– Zapisy elektroniczne do udziału w biegu głównym i marszu Nordic Walking prowadzone będą do dnia 22 czerwca na portalu internetowym datasport.pl oraz w dniu zawodów w g. 9:00-11:00.
– Zapisy dla biegów towarzyszących na adres e-mail [email protected] temat: „Bieg Budzika”, w treści należy podać: imię, nazwisko, datę urodzenia dziecka, miejsce zamieszkania, numer kontaktowy do rodzica/opiekuna prawnego. Zapisy będą prowadzone do do dnia 22.06 oraz w dniu zawodów w g. 8:30-9:45.
– Rozpoczęcie biegów towarzyszących: godz. 10:30
– Rozpoczęcie biegu głównego: godz. 12:00
– Rozpoczęcie Nordic Walking: godz. 12:05
– Zakończenie biegu głównego: godz. 13:30
– Zakończenie zawodów i dekoracja zwycięzców: około godz. 14:30 na terenie boiska sportowego lub w budynku Hali „Zawiszów” (w przypadku opadów deszczu)
– Miejsce startu/mety biegu głównego: brama wjazdowa R.O.D „IRYS” za kładką pieszo-rowerową (teren PKP)

KONTAKT: Radosław Światowy, tel. 606-358-565, e-mail: [email protected],
Anna Jaworska, tel.696-740-674, e-mail: [email protected]

Dystans zawodów:
– W biegu głównym dla kobiet i mężczyzn: dwie pętle o łącznej długości 6,0km
– Uczestnictwo w formule Nordic Walking dla kobiet i mężczyzn: jedna pętla o długości 3,0km

Charakterystyka trasy:
– Trasa posiada urozmaicony profil i przebiega drogami o zróżnicowanej nawierzchni:
drogi polne, parkowe i szutrowe, ciągi pieszo-rowerowe o nawierzchni z kostki betonowej.
– Przebieg trasy zostanie oznakowany przy pomocy taśmy drogowej koloru biało-czerwonego.
– Dodatkowo zostanie zastosowane pionowe oznakowanie dystansu co 1 kilometr.
– Limit czasu dla uczestników biegu głównego wynosi 90 minut

VI. UCZESTNICTWO W FORMULE NORDIC WALKING
Formuła Nordic Walking ma na celu propagowanie zdrowego trybu życia poprzez ruch i uczestnictwo traktowane jest czysto rekreacyjnie, stąd nie przewiduje sędziowania tej konkurencji. Uczestnicy w formule Nordic Walking podlegają zapisom i weryfikacji analogicznej jak w przypadku uczestników biegu głównego. Opłata startowa wynosi 20 zł i jest stała, także dla osób zapisanych
w dniu zawodów. W ramach opłaty uczestnik otrzymuje numer startowy, medal okolicznościowy (WAŻNE: medal gwarantowany dla osób zgłoszonych do dnia 10 czerwca), wodę na trasie i mecie, posiłek regeneracyjny. Wśród kobiet i mężczyzn, którzy ukończą trasę 3km rozlosowane zostaną atrakcyjne nagrody. Wymagania- własne kije do Nordic Walking.

VII. UCZESTNICTWO W BIEGU GŁÓWNYM
1. W biegu głównym prawo startu mają osoby pełnoletnie (za pełnoletnią uważa się osobę, która ukończyła 18 lat do dnia 24.06.2018r.). Uczestnicy muszą posiadać dowód tożsamości ze zdjęciem. Osoby, które ukończyły 16 lat mogą wziąć udział w biegu za zgodą pisemną rodzica lub opiekuna.
2. Wszyscy uczestnicy biegu głównego muszą poddać się weryfikacji w Biurze Zawodów (także w przypadku zgłoszeń elektronicznych) w dniu zawodów w godz. 9:00-11:00.
Uczestnicy zawodów biorą w nich udział na własną odpowiedzialność (podpisują oświadczenie podczas weryfikacji w biurze zawodów), stąd też wskazane jest ubezpieczenie się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.
3. Zawodnikom zostanie zapewniona możliwość bezpłatnego korzystania z szatni, umywalni i toalet znajdujących się na terenie Hali Zawiszów.

VIII. PROWADZENIE ZAPISÓW (REJESTRACJA), WARUNKI ZGŁOSZENIA, OPŁATY
1. Zapisy do biegu głównego do dnia 22 czerwca przyjmowane są za pośrednictwem portalu internetowego: www.datasport.pl.
2. Zapisy do biegu w dniu zawodów prowadzone będą w Biurze Zawodów w godzinach: 9:00-11:00.

Za zgłoszenie uważa się wypełnienie przez zawodnika formularza zapisu internetowego i wpłacenie opłaty startowej w wysokości:
20,00 zł- opłata dla uczestników Nordic Walking (opłata stała, bezterminowa)
20,00 zł- wpłata do dnia 22 czerwca (dla uczestników biegu głównego 5km)
10,00 zł- wpłata do dnia 22 czerwca (uczestnicy biegów towarzyszących dla dzieci)
30,00 zł wpłata w dniu biegu w Biurze Zawodów (dla uczestników biegu głównego 5km)
15,00 zł- wpłata w dniu biegu w Biurze Zawodów (uczestnicy biegów towarzyszących dla dzieci)
(UWAGA!!! decyduje data wpływu na rachunek organizatora)
Należną kwotę opłaty startowej wraz z imieniem i nazwiskiem zawodnika, oraz dopiskiem „Bieg Budzika”, „Budzik – dzieci” lub „ Budzik NW” należy uiszczać do dnia 22 czerwca na poniższy numer konta:
Multi Bank: 80 1140 2017 0000 4902 1305 5552
Świdnicki Klub Biegacza “Hermes”
ul. Saperów 21a/22, 58-100 Świdnica

3. Opłata startowa nie podlega zwrotowi w żadnych okolicznościach.
PAKIET STARTOWY DLA BIEGU GŁÓWNEGO: medal okolicznościowy- gwarantowany dla osób zgłoszonych (tzn. zarejestrowanych i opłaconych) do dnia 10 czerwca; numer startowy i agrafki, woda mineralna na trasie i mecie, posiłek regeneracyjny po biegu, los na loterię.

IX. KLASYFIKACJE I NAGRODY
1. Klasyfikacja generalna kobiet (OPEN K)
2. Klasyfikacje w kategoriach wiekowych kobiet:
* GAZELA (od 16 do 30 lat)
* CHAMPIONKA (od 31 do 40 lat)
* TYTANKA (41 lat i więcej)
3. Klasyfikacja generalna mężczyzn (OPEN M)
4. Klasyfikacje w kategoriach wiekowych mężczyzn
* HEROS (od 16 do 30 lat)
* CHAMPION (od 31 do 45 lat)
* TYTAN (od 46 do 59 lat)
* NIESTRUDZENI (60 lat i więcej)

– Nagrody za zajęcie miejsca I-III w Klasyfikacjach generalnych kobiet i mężczyzn: puchar, dyplom
– Nagrody za zajęcie miejsca I-III w Klasyfikacjach wiekowych kobiet i mężczyzn: statuetka za miejsce I, dyplom za II i III miejsce

UWAGA Nagrody nie dublują się. Osoba, która została nagrodzona w Klasyfikacji generalnej nie otrzymuje nagrody w swojej klasyfikacji wiekowej. Podczas biegu nie będzie wykonywany pomiar elektroniczny czasu, a o zajmowanym miejscu decydować będzie kolejność zawodników na mecie.

PAKIET STARTOWY W BIEGACH TOWARZYSZĄCYCH: numer startowy i agrafki, woda mineralna na mecie, zdrowa przekąska po biegu, nagroda rzeczowa na mecie.

LIMIT ZAWODNIKÓW W BIEGU TOWARZYSZĄCYM 150 OSÓB!!!

5. Klasyfikacja indywidualna dziewcząt i chłopców w biegach towarzyszących:
– Bieg Smerfusia (roczniki: 2012-2013), dystans: 50m
– Bieg Sasetki i Ważniaka (roczniki: 2010-2011), dystans: 100m;
– Bieg Osiłka (roczniki: 2009-2008), dystans: 200m;
– Bieg Nicponia (roczniki: 2007-2006), dystans: 300m;
– Bieg Papy Smerfa (roczniki: 2005-2004), dystans: 500m;
– Bieg Hogaty i Pasibrzucha (uczniowie gim, 7 i 8 klas, 2003-2002), dystans: 800m
– Bieg Gargamela (uczniowie I i II klas szkół ponadgimnazjalnych ): 1000m

Na zakończenie imprezy wśród wszystkich uczestników zawodów zaplanowane jest losowanie nagród rzeczowych.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
II Charytatywny Bieg Budzika odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. W razie potrzeby (wysoka temperatura powietrza) punkt z wodą mineralną zostanie zlokalizowany w jednym miejscu, gdzie ma miejsce krzyżowanie się przebiegu trasy- w okolicach 3km, w którym zawodnicy zobowiązani są do samoobsługi. Po ukończeniu biegu na mecie zawodnicy otrzymają wodę mineralną i posiłek regeneracyjny. Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte do koszulki z przodu na klatce piersiowej. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru. Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy. Organizator II Charytatywnego Biegu „Budzika” zapewnia ochronę danych osobowych zawodników zgodnie z wymogami
Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).

Świdnica, dnia 20 kwietnia 2018 roku.
Dyrektor biegu

Anna Jaworska
tel. kom. 696-740-674