Strona główna Wydarzenia Spisać oświadczenie czy wezwać policję?

Spisać oświadczenie czy wezwać policję?

0

W sytuacji gdy dojdzie do wypadku drogowego, otrzymanie rekompensaty za szkody poniesione na mieniu lub osobie gwarantuje ubezpieczenie OC, które na terenie Polski jest obowiązkowe. Kiedy warto wezwać policję, a kiedy wystarczy jedynie spisać oświadczenie sprawcy wypadku?


W raporcie „Wypadki drogowe w Polsce w 2017 roku” wydanym przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji znajdziemy informację, iż na drogach publicznych, w strefach zamieszkania lub sferach ruchu doszło w ubiegłym roku do 32 760 wypadków, co było wartością o 2,7% niższą w porównaniu do 2016 roku. Natomiast jeśli chodzi o kolizje, odnotowano w 2017 roku o 7,3% więcej zgłoszeń – było ich ponad 430 tys. (źródło: http://statystyka.policja.pl/st/ruch-drogowy/76562,Wypadki-drogowe-raporty-roczne.html).

Kiedy wystarczy oświadczenie?

Spisanie oświadczenia stanowi obowiązek sprawcy wypadku i należy sporządzić je z należytą starannością oraz zachowaniem szczegółowości opisu. Jeśli poszkodowany wyraża zgodę na spisanie oświadczenia, to sprawca nie powinien odmówić sporządzenia takiego dokumentu. W przeciwnej sytuacji na poszkodowanym ciąży obowiązek wezwania policji. Od spisania oświadczenia warto też odstąpić w następujących sytuacjach: kiedy sprawca nie poczuwa się do uznania swojej winy lub poszkodowany ma powody domniemywać, iż sprawca jest pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających. Wówczas konieczne staje się wezwanie funkcjonariuszy.
 
Kto powinien zgłosić szkodę?

Jeśli pozostajemy jedynie przy spisaniu oświadczenia, to zgłoszenie szkody leży po stronie poszkodowanego. Kiedy rozpocznie się już proces likwidacji szkody ubezpieczeniowej, do sprawcy może dotrzeć wezwanie do potwierdzenia oświadczenia lub udzielenia wyjaśnień dodatkowych. Często skorzystanie z posiadanej polisy wiąże się z utratą dotychczasowych zniżek. Rozwiązaniem są okresy ochrony składek lub ubezpieczenia typu convicted driver insurance (dla kierowców z „przeszłością”), dostępne m.in. w brytyjskim towarzystwie Insurance Factory. Są to wyjątkowe oferty polis na korzystnych warunkach dla sprawców wypadków. Ich zaletą jest dopasowanie do indywidualnej sytuacji klienta.

Pamiętajmy, że jeśli zdecydujemy się na spisanie oświadczenia, to warto, aby sprawca udał się z poszkodowanym do właściwej mu firmy ubezpieczeniowej i wspólnie złożyli wyjaśnienia. Pozwoli to przyspieszyć termin wypłaty odszkodowania, na czym szczególnie zależy poszkodowanemu.

/Artykuł sponsorowany/

Poprzedni artykułTrwają zapisy na II Charytatywny Bieg Budzika!
Następny artykułSamochodem na wakacje — Chorwacja