Strona główna 0_Slider Zgromadzenie Sędziów broni byłego prezesa i apeluje o nieprzyjmowanie funkcji

Zgromadzenie Sędziów broni byłego prezesa i apeluje o nieprzyjmowanie funkcji

9

Zgromadzenie Sędziów Sądu Okręgowego w Świdnicy zdecydowanie sprzeciwia się odwołaniu prezesa Anatola Gula. “Ten sposób nie mieści się w standardach demokratycznego państwa” – piszą w uchwale sędziowie i jednocześnie potępiają falę oskarżeń, jakie spotkały sędziego. Apelują również, by sędziowie nie przyjmowali powołania na funkcję prezesa Sądu Okręgowego.

W zgromadzeniu brało udział 61 sędziów Sądu Okręgowego oraz sądów rejonowych z okręgu świdnickiego. – Uchwała jest odpowiedzią na niedawne wydarzenia i została podjęta jednogłośnie – mówi sędzia Agnieszka Połyniak. – Nie godzimy się z takim sposobem odwoływania prezesów i wiceprezesów sądów, który nie tylko nie jest zgodny z zasadami, jakie obowiązują w państwach demokratycznych, ale jednocześnie godzi w autorytet wymiaru sprawiedliwości i podważa zaufanie do sądów.

Sędziowie wyrazili nie tylko dezaprobatę dla sposobu odwołania prezesa Anatola Gula. Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przesłał swoją decyzję 13 lutego faksem, bez podania uzasadnienia. Wkrótce potem rozpoczęły się w prawicowych mediach spekulacje o przyczynach odwołania. Jak czytamy w uchwale, są wśród nich i takie, które opierały się na nieprawdziwych i godzących w dobre imię sędziego informacjach. Zgromadzenie przypomina, że sędzia Gul cieszył się szacunkiem i aprobatą całego środowiska prawniczego.

Świdniccy sędziowie wyrazili swoje poparcie dla prezesów i wiceprezesów odwołanych w identyczny sposób jak prezes świdnickiego sądu. Jednocześnie zaapelowali, by sędziowie nie przyjmowali od ministra sprawiedliwości objęcia funkcji prezesa Sądu Okręgowego. Wobec zastrzeżeń co do konstytucyjności Ustawy o sądach powszechnych zdaniem zgromadzenia przyjecie urzędu oznaczać będzie złamanie roty przysięgi sędziowskiej.

To nie pierwsza uchwała, krytykująca sposób wymiany kadr w polskich sądach. Na Dolnym Śląsku podobne stanowiska przyjęli sędziowie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu i Sądu Rejonowego w Wałbrzychu.

UCHWAŁA ZGROMADZENIA SĘDZIÓW SĄDU OKRĘGOWEGO W ŚWIDNICY