Strona główna 0_Slider Świdniccy radni będą obradować

Świdniccy radni będą obradować

3

Sprawozdania z prac komisji i plany pracy na rok 2018 zostaną zaprezentowane podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej w Świdnicy. Radni spotkają się 26 stycznia o godzinie 10.00 w sali narad Urzędu Miejskiego. 

Obrady zdominują uchwały dotyczące zgody na osiedlenie kolejnych repatriantów z Kazachstanu. Zostanie również przedstawiona informacja dotycząca rodzin przyjętych przez Świdnicę od 2001 roku.

Podczas sesji wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego wręczy świdnickiej działaczce sportowej Elżbiecie Gaszyńskiej Złotą Odznakę Honorową „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego” .

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie XL sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad XL sesji Rady Miejskiej.
 3. Wręczenie przez Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Złotej Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego” Pani Elżbiecie Gaszyńskiej.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Miejskiej.
 6. Informacja dotycząca osiedlania się w Świdnicy rodzin polskiego pochodzenia w ramach repatriacji oraz zamierzenia w tym zakresie w latach 2018-2019. Przedstawienie i przyjęcie projektów uchwał nr XL/: 5,6,7- (zał. nr 1).
 7. Przedstawienie i przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Świdnicy na 2018 rok.
 8. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Miejskiej w Świdnicy za 2017 rok.
 9. Przedstawienie planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Świdnicy na 2018 rok: Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa, Komisji Kultury, Sportu i Współpracy Międzynarodowej, Komisji Oświaty, Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury.
 10. Przedstawienie i przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok- (zał. nr 1,
  proj. XL/10).
 11. Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie – (zał. nr 1, proj. XL/: 1-4, 8-10).
 12. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 21.12.2017 r.
 13. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.
 14. Oświadczenia i sprawy organizacyjne.
 15. Zakończenie XL sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.
Poprzedni artykułStrzegomskie przedszkole przeszło metamorfozę [FOTO]
Następny artykuł„Ale babki” kolędowały na ludowo [FOTO]