Strona główna 0_Slider Skazani idą do pracy

Skazani idą do pracy

0

Mjr Wojciech Sączawa, dyrektor Aresztu Śledczego w Świdnicy, podpisał umowę  z Piotrem Babiarzem, właścicielem świdnickiej firmy „P-13 Piotr Babiarz”, w sprawie odpłatnego zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostki w systemie bez konwojenta. Aktualnie w jednostce jest zatrudnionych 103 skazanych, w tym 13 poza terenem jednostki. 

Podpisanie umowy w zakresie zatrudnienia 3 osadzonych było finalnym etapem kilku tygodniowych rozmów z kontrahentem. Od 1 sierpnia 2017 r. kolejni skazani odbywający karę w świdnickim areszcie będą pracowali poza jednostką penitencjarną, jako pracownicy gospodarczy.

Podjęte działania zmierzające do zatrudnienia skazanych na rzecz kontrahenta zewnętrznego wpisują się w realizację w jednostce programu „Praca dla więźniów”, zainicjowanego przez wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego w 2016 r. oraz realizowanego przez Służbę Więzienną. Jego głównym celem jest szeroko rozumiana readaptacja społeczna osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych, a w szczególności ich aktywizacja zawodowa. Bez wątpienia to właśnie praca jest głównym elementem procesu wychowawczego i resocjalizacyjnego. Ponadto dzięki zatrudnieniu odpłatnemu osadzeni zyskują możliwość spłaty zobowiązań finansowych, w tym zwłaszcza alimentacyjnych.

Program „Praca dla więźniów” niesie również szereg korzyści dla przedsiębiorców. Pracodawca jest zwolniony z obowiązku odprowadzania składki zdrowotnej za zatrudnienie osoby pozbawionej wolności, a do tego nie musi on zawierać indywidualnych umów dotyczących zatrudnienia (zatrudniony skazany nie staje się pracownikiem zatrudniającego w rozumieniu prawa pracy). Dodatkowo zatrudniający ma prawo wnioskowania o zmianę miejsca i rodzaju pracy lub o wycofanie osoby pozbawionej wolności z zatrudnienia bez zachowania formy i terminów przewidzianych w prawie pracy. Nie bez znaczenia jest również możliwość uzyskania dofinansowania działań prowadzących do tworzenia nowych miejsc pracy dla skazanych oraz ochronę istniejących ze środków Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Ponadto zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy kontrahent zatrudniający osoby pozbawione wolności może ubiegać się o 35 proc. zwrot wartości wynagrodzeń przysługujących zatrudnionym osobom pozbawionym wolności.

Dzięki wprowadzeniu programu spadają także koszty utrzymania więźniów przez obywateli. W 2016 roku skazani przepracowali w skali kraju 4 mln 659 tys. roboczogodzin o wartości ponad 51 mln złotych. Należy podkreślić, że realizacja wspomnianego programu „Praca dla więźniów” jest finansowana przede wszystkim przez samych skazanych a nie z pieniędzy podatników, albowiem środki finansowe pochodzą z potrąceń od ich wynagrodzeń.

Obecnie dzięki programowi „Praca dla więźniów”, tylko w ciągu ostatnich 18 miesięcy od wdrażania programu, zatrudnienie skazanych zwiększyło się o 11 tysięcy osadzonych, a wskaźnik powszechności zatrudnienia osadzonych przekroczył niespotykaną wcześniej wartość 52%. W świetle danych na koniec czerwca 2017 r. w polskich jednostkach penitencjarnych jest zatrudnionych ponad 35 tys. osób pozbawionych wolności.

Działania funkcjonariuszy świdnickiego aresztu również koncentrują się na zatrudnieniu możliwie największej liczby osadzonych. Aktualnie w jednostce jest zatrudnionych 103 skazanych, w tym 13 poza terenem jednostki. Osoby współpracujące z jednostką w zakresie zatrudnienia skazanych podkreślają, że generalnie więźniowie są dobrymi pracownikami, ponieważ nie tylko pracują dobrze, ale wykazują przy tym dużą samodyscyplinę, a do tego chętnie pracują w dni wolne i angażują się w powierzone zadania.

Tekst por. Bartłomiej Perlak
Zdjęcia: ppor. Marcin Stróżyk

Poprzedni artykułRozpoczynamy walkę na boiskach. Silesian Cup już wystartował! [FOTO, VIDEO]
Następny artykułSeniorzy ŚKPR-u już trenują