Strona główna 0_Slider Surowsze kary za przestępstwa wobec dzieci

Surowsze kary za przestępstwa wobec dzieci

15

Znacznie surowsze kary z przestępstwa popełnione na dzieciach i prawny obowiązek zgłaszania takich przestępstw – od dzisiaj obowiązują zmiany, wprowadzone z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka do kodeksu karnego. Za obojętność grozi kara do 3 lat więzienia.

Zdjęcie ze strony BRPD

Inicjatywę Marka Michalaka poparł prezydent RP Andrzej Duda, który skierował nowelizację do Sejmu. Zmiany w Kodeksie karnym mają na celu podwyższenie poziomu ochrony małoletnich, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci poniżej 15 lat, a także osób nieporadnych ze względu na swój stan psychiczny lub fizyczny. Ustawa zaostrza odpowiedzialność za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Surowiej ma też być karane znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą nieporadną ze względu na wiek, stan psychiczny lub stan fizyczny.

– Wyższe kary za przestępstwa wobec dzieci oraz kary za brak reakcji na najcięższe przestępstwa popełniane wobec dzieci, są potrzebne tak samo, jak edukacja na szeroką skalę w tym zakresie. Nie może być tak, że prawo przewiduje jednakową karę za kradzież telewizora i przestępstwo dokonane na dziecku, to jest niezgodne choćby ze sprawiedliwością społeczną – podkreśla Rzecznik Praw Dziecka.

13 lipca to także dzień, w którym nowego znaczenia nabiera prowadzona od lat kampania społeczna Rzecznika „Reaguj na przemoc wobec dzieci. Masz prawo.” – Od 13 lipca to obowiązek – zaznacza Marek Michalak.

Co oznacza nowelizacja ustawy kodeks karny?
– osoba, która posiądzie wiedzę np. o ciężkim przestępstwie popełnianym wobec dziecka będzie miała nie tylko społeczny, ale też prawny obowiązek zawiadomienia o tym fakcie organów ścigania. Niezawiadomienie podlega karze pozbawienia wolności do lat 3;

– zaostrzone zostają kary m.in. za zatrzymanie, uprowadzenie, porzucenie dziecka, a także w przypadku kiedy skutkiem porzucenia jest śmierć dziecka;

– osoba, która powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia, innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała, podlegała będzie karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 lata;

– osoba, która dokonała ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i skutkiem tego czynu jest śmierć człowieka – podlega karze pozbawienia wolności od lat 5, karze 25 lat albo dożywotniego pozbawienia wolności;

– osoba znęcająca się fizycznie i psychicznie nad osobą nieporadną ze względu na wiek, stan psychiczny lub stan fizyczny – sprawca podlega karze więzienia od 6 miesięcy do lat 8;

– bardziej surowo karane będzie bezprawne pozbawienie wolności osoby poniżej 15 roku życia; kara wynosi od 2 do 12 lat więzienia; uzupełniona została lista okoliczności, które sąd uwzględnia wymierzając karę: jeśli przestępstwo zostanie dokonane na szkodę osoby nieporadnej ze względu na wiek lub stan zdrowia, sąd musi wziąć to pod uwagę i wymierzyć odpowiednio wyższą karę.

– To jest potwierdzenie priorytetu państwa w ochronie dzieci. Jestem przekonany, że tendencja malejąca w akceptacji przemocy wobec dzieci będzie uchwalonymi przepisami wzmocniona. Teraz możemy wzmocnić przekaz kampanii Rzecznika Praw Dziecka Reaguj. Masz prawo! na Reaguj. Masz obowiązek! – podkreśla Marek Michalak. – Reagujmy zawsze i wszędzie. Razem chrońmy dzieci przed przemocą, każdą przemocą. W tych przepisach nie tak ważne są kary, co edukacja wzmacniająca pozytywne postawy wobec dzieci. Mam nadzieję, że przepisy będą miały także walor profilaktyczny, odstraszający od złego traktowania dzieci, że nie tyle zwiększą liczbę osadzonych w więzieniach, co ludzi niebijących i reagujących w razie potrzeby.

/Źródło Biuro RPD, opr. red./

Poprzedni artykułKomin do kontroli, nie będzie ciepłej wody
Następny artykułŚwidnicki „Krąg” zatańczy na Litwie