Strona główna 0_Slider Wycinka drzew: Od soboty zmiana zasad

Wycinka drzew: Od soboty zmiana zasad

4

Od 17 czerwca wchodzi w życie znowelizowana ustawa o ochronie przyrody. Prywatni właściciele nadal będą mieli prawo do wycinki, ale najpierw zamiar muszą zgłosić do urzędu gminy.

Masową wycinką w całej Polsce zakończyło się wejście w życie  od 1 stycznia 2017 r. nowej ustawy o ochronie środowiska, nazwanej Lex Szyszko. To właśnie minister Jan Szyszko był orędownikiem usuwania drzew z prywatnych terenów bez zezwoleń. Jedynym warunkiem było dokonywanie wycinki na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą. Polacy szybko skorzystali z możliwości i lawinowo usuwali drzewa. Sytuacja zaniepokoiła nawet rządzące Prawo i Sprawiedliwość.

W Dzienniku Ustaw 2 czerwca została opublikowana znowelizowana ustawa o ochronie przyrody. W życie wejdzie 17 czerwca.

Na czym polegają zmiany, informuje Biuro Ochrony Środowiska UM:

Obowiązek uzyskiwania zezwolenia nie dotyczy osób fizycznych w przypadku gdy usuwane drzewa lub krzewy rosną na nieruchomościach stanowiących własność tych osób i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Z zastrzeżeniem, że właściciel takiej nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa do prezydenta miasta.

Zgłoszenie powinno zawierać :
– imię i nazwisko wnioskodawcy,
– oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte,
– rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Po dokonaniu zgłoszenia pracownicy Biura Ochrony Środowiska muszą dokonać oględzin drzewa, a więc z jego usunięciem trzeba się wstrzymać do czasu przeprowadzenia postępowania administracyjnego.

Z obowiązku dokonania zgłoszenia zwolnione są drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm (nad poziomem gruntu) nie przekracza 50 cm.

W stosunku do wszelkich jednostek organizacyjnych (wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, ogrody działkowe, itp.), osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą, a także osób fizycznych nie będących właścicielami (użytkownicy wieczyści, dzierżawcy) pozostaje obowiązek uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów. Z obowiązku uzyskania zezwolenia zwolnione są drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm (nad poziomem gruntu) nie przekracza 50 cm.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego – tel. 74/ 856 29 37, 74/ 856 28 86, pokój nr 231.

/Źródło UM w Świdnicy, opr. red./

 

Poprzedni artykułRatownicy z II LO na „szóstkę” [FOTO]
Następny artykułLiteracki spacer po Świdnicy i okolicach