Strona główna 0_Slider Będą sprzątać wokół Bystrzycy

Będą sprzątać wokół Bystrzycy

5

Świdnica po raz drugi podpisała umowę z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na utrzymanie porządku na brzegach rzeki Bystrzycy. Z budżetu miasta podobnie jak przed rokiem przeznaczono na ten cel 60 tysięcy złotych.

RZGW wyraziło zgodę na wykonywanie działań na należących do zarządu działkach, natomiast całość kosztów pokryje budżet miasta. Jak informuje Magdalena Dzwonkowska z UM w Świdnicy, prace zorganizowane i przeprowadzone przez miasto obejmą w szczególności: wykaszanie porostów i traw z terenów międzywala i skarp koryta oraz usuwanie znajdujących się wzdłuż brzegów rzeki Bystrzycy odpadów komunalnych i innych nieczystości, na działkach znajdujących się w zarządzie RZGW.

– Wykonawcę prac wyłonimy do końca kwietnia, wtedy ustalony zostanie dokładny harmonogram działań. Oczyszczone i odchwaszczone zostaną brzegi rzeki na odcinku od mostu przy skrzyżowaniu ulic Przyjaźni i Kraszowickiej, do mostu przy ul. Esperantystów. W ubiegłym roku wykonano dużą część prac na terenie od mostu przy ul. Westerplatte do Mostu Żelaznego, w związku z tym przeprowadzone tam będą teraz zabiegi pielęgnacyjne i porządkowe – mówi zastępca prezydenta, Marek Suwalski. Umowa nie obejmuje oczyszczania koryta. Porządki na brzegach i skarpach będą wykonywane do końca listopada 2017.

/opr. asz/