Strona główna 0_Slider Dwa świdnickie zabytki na liście Pomników Historii

Dwa świdnickie zabytki na liście Pomników Historii

2

To już pewne. 15 marca tego roku Prezydent RP Andrzej Duda podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim wręczy oficjalne dokumenty, potwierdzające wpis na listę Pomników Historii dwóch najcenniejszych świdnickich świątyń, Kościoła Pokoju wraz z enklawą placu Pokoju oraz Katedry Świdnickiej pw. świętych Stanisława i Wacława.

Na liście znajduje się w tej chwili 60 obiektów i miejsc z całej Polski. Lista to nie tylko wyróżnienie dla obiektu, ale także szansa na preferencje przy ubieganiu się o środki na renowację i konserwację. Oprócz świdnickich świątyń na listę zostanie wpisany także Kościół Pokoju z Jawora.

Kościół Pokoju pw. Trójcy Świętej został wybudowany na mocy porozumień traktatu westfalskiego, zawartego w 1648 i kończącego wojnę trzydziestoletnią.Należy do świdnickiej parafii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Kościół Pokoju wybudowali śląscy ewangelicy – dzięki wstawiennictwu monarchii szwedzkiej katolicki cesarz (rzymski i król Niemiec) Ferdynand, dla zachowania pokoju, zezwolił w swym katolickim kraju wybudować na Śląsku trzy świątynie protestanckie. Miał to być gest tolerancji, ale i tak ustanowiono utrudnienia dla ewangelików. Ich budowa była ograniczona wieloma warunkami: kościół musiał być lokowany poza murami miasta, oddalony od nich na odległość strzału armatniego, nie mógł mieć dzwonnicy, nie mógł posiadać szkoły parafialnej, nie mógł mieć bryły przypominającej kościół, musiał być zbudowany z materiałów nietrwałych (drewna, słomy, piasku, gliny), okres budowy nie mógł przekroczyć 1 roku. Obiekt wraz z enklawą placu Pokoju od 2001 roku wpisany jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Od 7 marca 2015 jest siedzibą biskupa. /WIKIPEDIA/

Zdjęcia Artur Ciachowski

Świdnicka Katedra (do 2004 roku kościół parafialny pw. św. Stanisława i Wacława) powstała w XIV w., na polecenie księcia Bolka II Świdnickiego, po pożarze wcześniejszego drewnianego kościoła stojącego na tym miejscu. Początek wznoszenia budowli określa się na 1330 r., a legenda głosi, że sam książę położył pierwszy kamień pod budowę. W latach ok. 1400-1410 dokonano rozbudowy kościoła, a w 1546 r. ukończono odbudowę po pożarze w 1532 r. W latach 1561-1629 kościół był użytkowany przez ewangelików, a w 1662 r. patronat nad świątynią objęli jezuici, którzy na przełomie XVII i XVIII w. dokonali “barokizacji” wnętrza. Po sekularyzacji zakonu jezuitów kościół został w latach 1757-1772, za zgodą władz pruskich, zamieniony na magazyn zbożowy. Restaurowany w latach 1893-1895 utracił wiele oryginalnych elementów architektonicznych. 25 marca 2004, na mocy bulli Totus Tuus Poloniae Populus Jana Pawła II, ustanawiającej diecezję świdnicką, kościół św. św. Stanisława i Wacława stał się katedrą diecezji świdnickiej. /Wikipedia/