Strona główna 0_Slider Społeczność Gimnazjum nr 2 apeluje do kuratora oświaty

Społeczność Gimnazjum nr 2 apeluje do kuratora oświaty [LIST]

7

Do 10 marca tego roku Dolnośląski Kurator Oświaty musi przedstawić swoją opinię w sprawie nowej sieci szkolnej w Świdnicy. Decyzja Romana Kowalczyka dla władz miasta będzie wiążąca. Największym problemem jest kwestia przyszłości Szkoły nr 315 i Gimnazjum nr 2. Zmiany w sieci szkół wymusza przeforsowana przez minister edukacji Annę Zalewską reforma oświaty. Od 1 września 2017 roku w Polsce będą istniały ośmioklasowe szkoły podstawowe i 4-letnie licea. Gimnazja zostaną wygaszone. Dla większości samorządów w Polsce ta operacja oznacza olbrzymie problemy. W Świdnicy najbardziej kontrowersyjna jest kwestia przyszłości SP 315 z ulicy Wojska Polskiego i Gimnazjum nr. 2 z ul. Of. Oświęcimskich. Radni zadecydowali, że 315-tka zostanie przeniesiona do budynku Gimnazjum nr 2 (w 2018 roku), a obecna siedziba szkoły będzie zamknięta. Taką operację prezydent Świdnicy tłumaczyła przede wszystkim względami praktycznymi i logistycznymi. 315-tka mieści się obecnie w dwóch oddalonych od siebie budynkach, nie ma boiska, a jeden z obiektów wymaga kapitalnego remontu. Tylko 40% dzieci z rejonu trafia do tej szkoły, pozostali rodzice wybierają inne placówki. Prezydent zadeklarowała, że dzieci do nowej siedziby z centrum miasta będą dowożone za darmo. Gimnazjum nr 2 przeszło dzięki nakładom  z miasta i dotacjom termomodernizację, szkoła jest dostosowana do dzieci niepełnosprawnych, ma sale i gimnastyczną, a w tej chwili trwa budowa nowoczesnego kompleksu boisk za środki z budżetu obywatelskiego. Jeśli nie doszłoby do przenosin SP 315, gimnazjum w krótkiej perspektywie może czekać zamknięcie. Tworzenie w tym miejscu od nowa szkoły podstawowej zajmie wiele lat. W tym czasie zwolnionych musiałaby być znaczna część grona pedagogicznego.

Na przenosiny nie chcą się zgodzić nauczyciele, dyrekcja i społeczność SP 315, którzy pozyskali silne wsparcie w pośle Wojciechu Murdzku, minister Annie Zalewskiej i kuratorze oświaty. Roman Kowalczyk w rozmowie ze Swidnica24.pl skrytykował kilka tygodni temu plan przeniesienia dwóch szkół z centrum miasta (SP 105 i SP 315). Argumentami „za” obecną siedzibą 315-tki jest przede wszystkim centralne położenie i kameralność szkoły.

/asz/

Kurator Roman Kowalczyk gościł w obu szkołach. Społeczność Gimnazjum nr 2 przekazała list  z prośbą o rozważenie wszystkich kwestii i wybranie najlepszego rozwiązania dla świdnickich dzieci:

Świdnica, dnia 27 lutego 2017 r.

Pan
Roman Kowalczyk
Dolnośląski Kurator Oświaty
we Wrocławiu

Szanowny Panie Kuratorze,

pracownicy Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy uprzejmie proszą o zwrócenie uwagi na poniższe kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć istotne znaczenie dla podjęcia słusznej, przede wszystkim dla dobra dzieci, decyzji w sprawie włączenia Gimnazjum nr 2 do Szkoły Podstawowej nr 315.

Nasza placówka to szkoła na miarę XXI wieku. Jej budynek, położony w korzystnej komunikacyjnie lokalizacji, jest obiektem typowo szkolnym, z wykonaną ze środków unijnych termomodernizacją, a jednocześnie przystosowanym do potrzeb uczniów niepełnosprawnych. To szkoła nowoczesna, znakomicie wyposażona w pomoce dydaktyczne, w pełni skomputeryzowana, z dostępem do szybkiego internetu, co umożliwia nauczycielom wykorzystanie TIK w pracy na wszystkich lekcjach. Aktualnie rozpoczęła się budowa najnowocześniejszego w mieście kompleksu sportowego, obejmującego boiska: do piłki nożnej, ręcznej, koszykowej, siatkowej, badmintona,
a także kort tenisowy, bieżnię i skocznię. Pozwoli to uczniom rozwijać zainteresowania sportowe na wysokim poziomie. Planowany termin ukończenia inwestycji to sierpień 2017 r.

Kadra szkoły jest doskonale wykształcona i stale podnosi swoje kwalifikacje, wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów i oczekiwaniom rodziców. Większość nauczycieli ma także duże doświadczenie w pracy w szkołach podstawowych. Realizujemy liczne projekty, m.in.: „Cyfrowa Szkoła”, „Szkoła Współpracy. Rodzice i uczniowie kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”, „Młodzi Obywatele”, „Razem w pełni sprawni”, „ W stronę tradycji”. We współpracy z Rzecznikiem Praw Dziecka organizujemy obchody „Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka”, a z Polskim Komitetem Olimpijskim spotkania z olimpijczykami. Obecnie w Gimnazjum nr 2 zatrudnionych jest 40 nauczycieli i 13 pracowników administracji i obsługi. W przypadku braku akceptacji przez Pana Kuratora uchwalonych przez samorząd świdnicki rozwiązań organizacyjnych od września 2017 r. dwudziestu nauczycieli nie będzie miało pełnych etatów, a w dwóch zostanie przeniesionych w stan nieczynny. Rozważaliśmy różne możliwości wynikające z ustawy: przekształcenie gimnazjum w szkołę podstawową, w szkołę średnią i włączenie w szkołę podstawową. Tylko ta ostatnia opcja nie powoduje utraty pracy przez większość nauczycieli w ciągu najbliższych dwóch lat.

Wśród nas są małżeństwa nauczycielskie, matki samotnie wychowujące dzieci oraz osoby samotne, dla których praca w tej szkole jest jedynym źródłem utrzymania. Jesteśmy stosunkowo młodym zespołem i większość z nas ma przed sobą co najmniej kilkanaście lat pracy.

Przeniesienie siedziby SP nr 315 do budynku Gimnazjum nr 2 spowoduje dla uczniów zdecydowaną poprawę warunków nauczania i umożliwi kontynuację działalności tej szkoły. Jak wskazano w uzasadnieniu do Uchwały Rady Miejskiej, nawet ewentualna, bardzo kosztowna, modernizacja budynków SP nr 315 nie pozwoli uzyskać oczekiwanych przez uczniów i ich rodziców warunków do nauki, wychowania i opieki. Aktualnie jedynie 40% dzieci z rejonu tej szkoły pobiera w niej naukę. Jesteśmy przekonani, że w przypadku połączenia placówek i umiejscowienia szkoły w budynku naszego gimnazjum, istotnie zwiększy się ten odsetek. Umożliwi to również nawiązanie dobrej współpracy pomiędzy społecznościami szkolnymi, a przede wszystkim zwiększy szanse edukacyjne dzieci.
Należy też zauważyć, że proponowana rejonizacja obejmuje ulice, z których dzieci będą miały ok. 1500 m do obecnego Gimnazjum nr 2, a kwestia ta rodzi największe obawy rodziców. W związku z tym Prezydent Świdnicy zadeklarowała nieodpłatny dowóz dzieci do szkoły.

Trzeba też nadmienić, że argument mówiący o pozbawieniu centrum miasta szkoły podstawowej nie ma uzasadnienia – w śródmieściu nadal będą funkcjonowały trzy szkoły podstawowe: dwie publiczne oraz jedna niepubliczna.
W środowisku lokalnym nasze gimnazjum cieszy się bardzo dobrą opinią i sympatią, czego wyrazem jest m.in. ubiegłoroczna wygrana budowy kompleksu sportowego z listy ogólnomiejskiej Budżetu Obywatelskiego.

Brak pozytywnej opinii Pana Kuratora w sprawie połączenia szkół byłby przekreśleniem naszej wieloletniej pracy, w której nauczyciele i pracownicy z poświęceniem budowali szkołę oddaną dzieciom, ich rodzicom i społeczeństwu miasta.

Natomiast akceptacja pozwoli nam kontynuować dialog ze społecznością SP nr 315 w celu wypracowania optymalnych rozwiązań praktycznych, spełniających oczekiwania dzieci i ich rodziców oraz stworzyć nową jakość szkoły.

Z wyrazami szacunku

Rada Pedagogiczna, Pracownicy,
Rodzice i Przyjaciele Gimnazjum nr 2 w Świdnicy

 

Poprzedni artykułDwa świdnickie zabytki na liście Pomników Historii
Następny artykułRusza Dolnośląska Liga Rajdowa DLR