Strona główna 0_Slider Nowa sieć szkół w powiecie przyjęta prawie jednomyślnie

Nowa sieć szkół w powiecie przyjęta prawie jednomyślnie

2

Dwudziestoma głosami za przy jednym wstrzymującym się radni powiatu świdnickiego przyjęli podczas środowej sesji nowe rozwiązania dla sieci szkół specjalnych i ponadgimnazjalnych. Zmiany wymusza wprowadzana od 1 września 2017 roku reforma oświaty. Rewolucji ani w systemie szkolnictwa specjalnego, ani ponadgimnazjalnego nie będzie.

I-LO-KasprowiczJedyne zastrzeżenie zgłaszał radny Piotr Zalewski, który domagał się nawet przeniesienia projektu uchwały na inny termin. Po wyjaśnieniu wszystkich wątpliwości radny wycofał się ze składanych wniosków.

Od 1 września tego roku rozpocznie się wprowadzanie 8-klasowej szkoły podstawowej, 4-letniego liceum, 5-letniego technikum i dwustopniowych szkół branżowych w miejsce zawodówek. Wygaszane będą gimnazja. Jak czytamy w projekcie uchwały Rady Powiatu, zmiana dla szkół prowadzonych przez tę jednostkę nie pociągnie żadnych skutków społecznych. Działające w zespołach szkół specjalnych i ośrodkach opiekuńczo-resocjalizacyjnych gimnazja (powiat prowadzi 7 tego typu szkół) będą wygaszane aż do całkowitej likwidacji w 2019 roku.

Od 2019 roku dotychczasowe szkoły ponadgimnazjalne staną się szkołami ponadpodstawowymi. Tym samym rozpoczną działanie 4-letnie licea i 5-letnie technika. Do roku 2022 w przypadku liceów i 2023 w przypadku techników dwa systemy nauczania będą prowadzone równolegle. Od września 2021 roku zostaną utworzone szkoły branżowe II stopnia, dające możliwość zdania matury.

Nie zmienią się siedziby szkół. W powiecie będzie działać 7 szkół branżowych I stopnia, 4 szkoły branżowe II stopnia, 7 liceów, 8 techników, 8 szkół policealnych, 5 liceów dla dorosłych.

Przyjętą wczoraj uchwałę zaopiniują związki zawodowe i kurator oświaty. Opinia kuratora jest wiążąca dla rady.

/red./