Strona główna 0_Slider Prezydent nie poda nazwisk wszystkich nagrodzonych urzędników

Prezydent nie poda nazwisk wszystkich nagrodzonych urzędników

16

Prezydent Świdnicy nie poda pełnej listy nazwisk nagrodzonych urzędników. Domagał się tego Adrian Gączkowski z sieci obywatelskiej Watchdog. Po pierwszej odmowie złożył odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Miasto stanowiska nie zmieniło.

UM1 (1)Na wniosek Gączkowskiego została przekazana lista imienna części nagrodzonych urzędników. Były to osoby wydające decyzje administracyjne. Prezydent Świdnicy nie zgodziła się na podanie pozostałych nazwisk, ale SKO uchyliło tę decyzję i nakazało ponowne rozpatrzenie. Dzisiaj Beata Moskal-Słaniewska podjęła kolejną decyzję. O jej szczegółach informuje Magdalena Dzwonkowska, rzeczniczka prasowa UM w Świdnicy:

„Nawiązując do artykułów opublikowanych na Państwa portalach, dotyczących nagród przyznanych pracownikom Urzędu Miejskiego w Świdnicy, po uwzględnieniu uwag Samorządowego Kolegium Odwoławczego, ponownie rozpatrzono wniosek mieszkańca Świdnicy o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej listy imion i nazwisk  pracowników urzędu wraz z podaniem wysokości przyznanej nagrody i pełnionej funkcji.

Podano listę osób pełniących funkcje publiczne lub mających związek z ich pełnieniem, uzupełniono informację poprzez skonkretyzowanie sumy nagród oraz ich podziału na poszczególne stanowiska. Ujawniono także przedziały wysokości przyznanych nagród pracownikom nie pełniącym funkcji publicznej. Nie podano jednak listy nazwisk pracowników nie pełniących funkcji publicznych, ponieważ w ocenie Urzędu Miejskiego w Świdnicy jest to niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Według uchwały Sądu Najwyższego z dnia 1 lipca 1993 r., sygn. akt l PZP 28/93, publ. OSNCP 1994/1/2, informacja o wysokości zarobków oznaczonej osoby fizycznej – a więc dotycząca jej statusu materialnego – jest informacją odnoszącą się do prywatności tej osoby, korzystającej z szerokiej ochrony prawnej, co do udostępnienia jej osobom trzecim.

Każdy z pracowników samorządowych został poproszony o złożenie oświadczenia w zakresie ewentualnego zrezygnowania z prawa do prywatności w zakresie uzyskanych nagród. Miało to na celu zapobieżenie ewentualnemu naruszeniu dobra osobistego pracowników, jakim jest ujawnienie przez pracodawcę bez zgody pracownika wysokości jego wynagrodzenia. Żaden z pracowników nie zrezygnował z przysługującego mu w tym zakresie prawa. Zatem wniosek o udzielenie informacji publicznej sformułowany w oparciu o art. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764)  wyraźnie wskazuje na granice dopuszczalności przekazywanych danych i nie może zostać w pełni zrealizowany w zakresie i formie w tym wniosku wskazanej. W pozostałym zakresie informacja została udzielona oraz rozszerzona.

Lista osób nagrodzonych, pełniących funkcje publiczne została Państwu już przesłana i nie uległa zmianie. Poniżej tabela będąca uzupełnieniem informacji publicznej dot. wysokości nagród przyznanych urzędnikom w 2016 roku.

Lp. Stanowisko Liczba stanowisk Przedział wysokości nagród Średnia kwota na stanowisko Wysokość nagród
1. Stanowiska samodzielne 15 169,52-1.707,83 ≈ 744,60 11.169,11
2. Dyrektorzy 17 448,62-1.769,10 1.086,35 18.467,95
3. Kierownicy 16 761,97-2.277,09 ≈ 1.031,97 16.511,60
4. Inspektorzy 101 100,00-2.943,78 ≈ 998,54 100.852,76
5. Podinspektorzy 43 100,00-2.278,65 ≈ 1.019,04 43.819,03
6. Referenci 4 348,62-658,19 ≈ 511,02 2.044,09
7. Pomoc administracyjna 13 519,14-2.356,05 ≈397,69 5.170,05
8. Pracownicy obsługi 23 100,00-2.851,12 ≈ 1.048,23 24.109,34
  Razem 232     222.143,93