Strona główna 0_Slider Kolejne zawiadomienie do prokuratury przeciwko byłemu prezydentowi

Kolejne zawiadomienie do prokuratury przeciwko byłemu prezydentowi

24

Obecna prezydent Świdnicy skierowała do Prokuratury Okręgowej zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłego szefa miasta, Wojciecha Murdzka. Sprawa dotyczy sprzedaży gruntów pod obecny hipermarket Kaufland i przebudowy układu drogowego.

k4W raporcie z kontroli tej transakcji Komisja Rewizyjna stwierdziła, że „uznaje działanie prezydenta miasta za działanie na szkodę interesu społecznego w zakresie prawidłowego dbania o sprzedaż majątku gminy na rzecz prywatnego inwestora.” Raport został przedstawiony Radzie Miejskiej pod koniec września tego roku. Pełnomocnik prezydent Beaty Moskal-Słaniewskiej w listopadzie skierował zawiadomienie, w którym czytamy: “Z w/w dokumentów, opracowanych w wyniku przeprowadzonej kontroli okazuje się, że przy sprzedaży działki gruntu, stanowiącej majątek Miasta Gminy Świdnica mogło dojść do przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez członków byłego zarządu Miasta Gminy Świdnica, w tym Prezydenta. W szczególności owe nieprawidłowości dotyczą: 1/ sprzedaży działki gruntu po cenie znacznie zaniżonej względem jej rzeczywistej wartości rynkowej, 2/ wydatkowanie przez Miasto Gminę Świdnica kwoty 1.723.569,31 złotych na inwestycję obejmującą przebudowę układu komunikacyjnego drogi krajowej nr 35 z ulicą Marii Curie-Skłodowskiej w Świdnicy, Emilii Plater i Ceglanej, która to inwestycja umożliwia wjazd do marketu Kaufland i jako taka powinna być finansowana przede wszystkim ze środków tego marketu a nie Miasta Gminy Świdnica. Nadto inwestycja ta pogorszyła jakość życia mieszkańców sąsiadujących z nią domów. Szczegółowy zapis ujawnionych nieprawidłowości ujęty został jak wspomniano w sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej.”

W Prokuraturze Okręgowej od sierpnia toczy się już inne postępowanie, wszczęte po zawiadomieniu prezydent Świdnicy, a toczy się w sprawie niedopełnienia obowiązków i nadużycia uprawnień w latach 2006-2013 przez prezydenta Świdnicy. Śledztwo ma wyjaśnić, czy podczas nieprawidłowego nadzoru nad spółką Świdnicki Park Przemysłowy, przekształconą później w Inwestycje Świdnickie, zasilanie tejże spółki z budżetu miasta wyrządziło szkody nie mniejsze niż 2,5 miliona złotych – informował w sierpniu 2016 Tomasz Orepuk, rzecznik pasowy Prokuratury Okręgowej w Świdnicy. Zawiadomienie w tej sprawie złożył pełnomocnik Gminy Miasto Świdnica.

/asz/