Strona główna 0_Slider Jakie jest zadłużenie Świdnicy? Po co obligacje?

Jakie jest zadłużenie Świdnicy? Po co obligacje?

1

Jak już informowaliśmy, na najbliższej sesji Rady Miejskiej zapadanie decyzja o wyemitowaniu przez Świdnicę obligacji na kwotę blisko 30 milionów złotych. O komentarz, dotyczący obecnego poziomu zadłużenia Świdnicy i przyczyn emisji obligacji zwróciliśmy się do Urzędu Miejskiego.

pieniadze

Odpowiada skarbnik miasta Kacper Siwek:

Na dzień 24 października 2016 r. miasto Świdnica posiada zobowiązania dłużne wyłącznie z tytułu zaciągniętych kredytów w latach 2009 – 2015 r. Kredyty te były przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Do 2011 r. obowiązująca ustawa o finansach publicznych umożliwiała zaciąganie zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetowego, nie rozróżniając celu na jaki zaciągane były te zobowiązania. Umożliwiało to zaciąganie długu nie tylko na realizację wydatków inwestycyjnych, ale również częściowo na pokrycie wydatków bieżących. Począwszy od 2011 r. została wprowadzona reguła wskazująca na obowiązek zrównoważenia budżetu w części bieżącej, tak by planowane wydatki bieżące nie przewyższały planowanych dochodów bieżących. Ponadto od 2014 r. dla każdej jednostki samorządu terytorialnego zaczął obowiązywać wskaźnik określany jako indywidualny limit zadłużenia, wyznaczający górny, nieprzekraczalny poziom spłaty długu w każdym kolejnym roku budżetowym. Przyjęte uregulowania prawne wprowadziły zatem zakaz finansowania wydatków bieżących zobowiązaniami z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek lub wyemitowanych papierów wartościowych oraz uzależniły poziom spłat tych zobowiązań od wysokości nadwyżki operacyjnej tj. dodatniej różnicy pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi.

Planowana kwota zadłużenia miasta Świdnica z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji na koniec 2016 r. (po wyemitowaniu obligacji) wynosi 79,97 mln zł, co stanowi 39,43% planowanych dochodów. W 2016 r. Miasto dokonywało spłaty z tytułu następujących kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych:

 1. w 2009 r. w wysokości 23,35 mln zł (kredyt na 10 lat);
 2. w 2010 r. w wysokości 26,00 mln zł (kredyt na 10 lat);
 3. w 2011 r. w wysokości 23,60 mln zł (kredyt na 15 lat);
 4. w 2012 r. w wysokości 11,60 mln zł (kredyt na 15 lat);
 5. w 2014 r. w wysokości 6,80 mln zł (kredyt na 15 lat);
 6. w 2015 r. w wysokości 9,66 mln zł (kredyt na 15 lat).

Planowany poziom spłat rat kapitałowych i odsetek na 2016 r. z tytułu ww. kredytów to odpowiednio kwoty:

 1. 9,73 mln zł (rata kapitałowa) 0,44 mln zł (odsetki);
 2. 2,89 mln zł (rata kapitałowa) 0,32 mln zł (odsetki);
 3. 1,69 mln zł (rata kapitałowa) 0,58 mln zł (odsetki);
 4. 0,84 mln zł (rata kapitałowa) 0,36 mln zł (odsetki);
 5. 0,48 mln zł (rata kapitałowa) 0,26 mln zł (odsetki);
 6. 0,17 mln zł (rata kapitałowa) 0,39 mln zł (odsetki).

Emisja obligacji w 2016 r. nie ma związku z poziomem deficytu. Obligacje, obok kredytów i pożyczek, stanowią standardowy instrument finansowy dopuszczony przez ustawodawcę jako sposób finansowania deficytu budżetowego oraz spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Jest on powszechnie stosowany przez samorządy w Polsce do równoważenia budżetów. W przeciwieństwie do kredytów, obligacje stanowią bardziej elastyczny instrument finansowy, umożliwiający dostosowanie poziomu rozchodów budżetu (wykupu obligacji) do możliwości finansowych samorządu. Planowana emisja obligacji w 2016 r. ma na celu finansowanie wydatków inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

/red./

Poprzedni artykułKto poprowadzi schronisko dla zwierząt? [FOTO]
Następny artykułŚwidnica: Zmiany w ruchu przy cmentarzach [MAPA]