Strona główna Bez kategorii Taniec przeciwko przemocy już w niedzielę

Taniec przeciwko przemocy już w niedzielę

1

Nazywam się miliard – tak brzmi polska nazwa akcji „One Billion Rising”, którą zainicjowała w 2011 roku amerykańska pisarka Eve Ensler. Impulsem była fala gwałtów na kobietach w USA. Akcja w symboliczny sposób, poprzez wspólny taniec na ulicach i placach, ma wyrażać protest przeciwko przemocy wobec kobiet. Po raz trzeci do inicjatywy włącza się Świdnica.

miliard (6)

Próba układu tanecznego do akcji „Nazywam się miliard”. Sala w I LO w Świdnicy

Alina Szeptycka z Antyprzemocowej Sieci Kobiet oraz Katarzyna Twaróg i Anita Kwiecień (nauczycielki I LO im. J. Kasprowicza), a także Renata Łukaszewicz-Szczepanik i Rada Aktywnej Młodzieży przy MDK w Świdnicy zapraszają na Rynek 14 lutego o 12.00. Do tańca będzie mógł się włączyć każdy, bez względu na płeć. „Nazywam się miliard” w Polsce organizują Fundacja Feminoteka i Antyprzemocowa Sieć Kobiet. Uczestnicy akcji zatańczą do „Break the Chain”.

Tegoroczna akcja jest protestem przeciwko molestowaniu seksualnemu kobiet i dziewcząt.

Ofiarami molestowania seksualnego  kobiety padają najczęściej w domu, szkole, pracy, na ulicy, środkach komunikacji publicznej. Z badań przeprowadzonych we wszystkich krajach UE wynika, że różnych form molestowania seksualnego doświadczyło od 45 do 55% kobiet powyżej 15. roku życia – od fizycznych przez werbalne po cybermolestowanie.

Z badań wynika, że:
* fizycznych form molestowania seksualnego, takich jak niechciane dotykanie, przytulanie, całowanie doświadczyło 29% kobiet powyżej 15. roku życia,
* werbalnych form – żartów i komentarzy z podtekstem seksualnym doświadczyło 24% kobiet,
* 11% kobiet doświadczyło niewerbalnych form molestowania (w tym cybermolestowanie), takich jak niechciane, obraźliwe seksualnie jednoznaczne e-maile lub wiadomości SMS-y.
(Badania Agencji Praw Podstawowych z 2014 roku, str. 95-19)

Czym jest molestowanie seksualne?
To każde nieakceptowane zachowanie, którego celem jest poniżenie lub naruszenie godności drugiej osoby odnoszące się do jej płci lub mające charakter seksualny. Może dochodzić do niego wśród osób każdej orientacji seksualnej. Molestowanie często łączy się z poczuciem władzy wobec drugiej osoby (przełożony wobec pracownika, wychowawca wobec ucznia, rodzic wobec dziecka, starszy nastolatek wobec młodszego).
Na molestowanie seksualne mogą składać się nie tylko niepożądany kontakt fizyczny, niechciany dotyk, „obmacywanie”, ale również m.in.:
* obelgi, uwagi, żarty, insynuacje z erotycznym podtekstem,
* niewłaściwe komentarze na temat ubioru, wyglądu, wieku, stanu cywilnego,
* posługiwanie się seksualnymi skojarzeniami,
* nieakceptowane propozycje i sugestie,
* nieprzyzwoite komentarze, gesty i spojrzenia,
* dotykanie o charakterze seksualnym (przytulanie, poklepywanie, obejmowanie, podszczypywanie)

/Informacje za Fundacją Feminoteka/

zdjęcia Łukasz Kufner

Poprzedni artykułWalentynki w Cinema 3D [KONKURS]
Następny artykułSprawca potrącenia zatrzymany