Strona główna Bez kategorii Na co Świdnica wyda miliony z Unii Europejskiej?

Na co Świdnica wyda miliony z Unii Europejskiej?

12

Ekologiczne autobusy, termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4, budowa żłobka na Osiedlu Zawiszów, budowa i remont ścieżek rowerowych, to tylko niektóre inwestycje jakie Gmina Miasto Świdnica będzie chciała zrealizować w najbliższych latach.

sciezka2

W latach 2015 – 2020 Gmina Miasto Świdnica będzie realizowała m.in. inwestycje z udziałem środków przeznaczonych na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej (ZIT AW) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD). Pieniądze te mają wzmocnić potencjał gospodarczy regionu, a tym samym obszaru funkcjonalnego jakim jest Aglomeracja Wałbrzyska – mówi Magdalena Dzwonkowska, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

W ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej współpracują 22 gminy, które wspólnie podejmują starania o wsparcie unijne. Liderem ZIT-u będzie gmina Wałbrzych i to ona będzie pełnić funkcję instytucji pośredniczącej.

Na realizację ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej zaplanowano w ramach dolnośląskiego RPO blisko 193,60 mln euro, co daje około 770 mln złotych z czego ponad 10% to środki przeznaczone na świdnickie zadania. – Główne obszary, w które zainwestowane zostaną te pieniądze to m.in. termomodernizacja około 77 mln zł, gospodarka niskoemisyjna około 92 mln zł, rewitalizacja około 70 mln zł. Nabory na pierwsze projekty rozpoczną się z końcem roku 2015 – mówi Dzwonkowska.

Priorytety Świdnicy w tym rozdaniu będą dotyczyć pozyskania dofinansowania w ramach alokacji ZIT AW:

– Termomodernizacja wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne Szkoły Podstawowej nr 4 – etap;

– Budowa Żłobka na Osiedlu Zawiszów;

– Remont, przebudowa , rozbudowa i wyposażenie infrastruktury mieszkalnictwa socjalnego, chronionego, wspomaganego i treningowego na terenie Świdnicy;

– Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w Świdnicy;

– Ograniczenie niskiej emisji z indywidualnych palenisk węglowych oraz indywidualnych kotłowni poprzez wymianę systemu ogrzewania;

– Zakup ekologicznego taboru dla MPK Świdnica;

– Budowa platformy cyfrowej w Świdnicy jako elementu rozwój elektronicznych usług publicznych obszaru Aglomeracji Wałbrzyskiej.

– Zagospodarowanie terenu przy ul. Pogodnej w Świdnicy w celu stworzenia przedsiębiorcom korzystnych warunków do inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Innym źródłem finansowania poza ZIT AW środki unijne będą pozyskane w konkursach horyzontalnych RPO WD i w krajowych Programach Operacyjnych. – W ramach nowej struktury urzędu powstał Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego, który zajmuje się wdrażaniem nowych programów unijnych – mówi Dzwonkowska.

Poprzedni artykułMiele ziarno pół tysiąca lat!
Następny artykułZagrają w siatkówkę