Strona główna Wydarzenia Marcinowice Gmina Marcinowice jak plac budowy

Gmina Marcinowice jak plac budowy

0

Kilka dróg w gminie Marcinowice zyska nową nawierzchnię i chodniki, a kilka przejdzie remont. Ponadto gmina otrzymała z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji promesy na dofinansowanie dwóch ważnych zadań, będących likwidowaniem skutków powodzi, w tym remont mostu na rzece Bystrzycy w Śmiałowicach.

droga_Gola1

Droga Biała – Szczepanów

Dofinansowanie w kwocie ok. 300 tys. zł otrzyma gmina na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Biała – Szczepanów. Wyłoniony został również wykonawca. Jest nim firma STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Droga realizowana będzie w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu województwa dolnośląskiego na zadania rekultywacyjne. Remontem objęty będzie odcinek 1,45 km drogi o szerokości drogi 3 m. Zakres prac obejmuje wykonanie podbudowy z kruszywa, nawierzchni asfaltowej grubości 4 cm warstwy wiążącej i 3 cm warstwy ścieralnej. Wartość zadania wynosi 363.116,66 zł, z czego dofinansowanie w kwocie ok. 300 tys. zł.

most_śmiałowice2

Promesy na zadania inwestycyjne

Do 30 września potrwa remont mostu drogowego nad rzeką Bystrzycą w Śmiałowicach, który ucierpiał w wyniku intensywnych opadów deszczu i powodzi w czerwcu 2013 roku. Wartość zadania to 184.281,41 zł, a jego wykonawcą będzie firma AWBAUTEX Sp. z o. o. z Nowego Sącza.  – To bardzo ważny dla mieszkańców remont – mówi Władysław Gołębiowski, wójt gminy Marcinowice. – Będzie obejmował wymianę belek porzecznych i podłużnych na stalowe, wymianę drewnianej konstrukcji pomostu i nawierzchni oraz wykonanie stalowych balustrad. Obecnie trwają pracę rozbiórkowe, natomiast do prac montażowych firma przystąpi w połowie lipca.
Zadanie to realizowane jest w ramach promesy z Ministerstwa Spraw Administracji i Cyfryzacji z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi.

Odbudowa drogi gminnej w Zebrzydowie

W ramach tej samej promesy podpisana została także umowa na realizację drugiego zadania – odbudowy drogi gminnej w Zebrzydowie, która również ucierpiała w wyniku intensywnych opadów deszczu i powodzi w czerwcu 2013 roku.
W tym wypadku odbudowa obejmuje uzupełnienie ubytków w podbudowie, odtworzenie nawierzchni i wykonanie odwodnienia drogi. – Odtworzenie nawierzchni wraz z poboczami powiązane jest z konieczną jej modernizacją o elementy odwodnienia oraz wykonania zdecydowanie lepszej nawierzchni jezdnej, co w przypadku wystąpienia powodzi czy nadmiernych opadów deszczu zapobiegnie i znacznie ograniczy powtórne zniszczenie – mówi Ewa Fiedler-Łeńska, kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Marcinowicach.
Wartość zadania po przetargu to 74.271,27 zł, a wykonawcą jest Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

droga_Marc_Zebrz1

Droga Marcinowice – Zebrzydów

W ramach trwającej już przebudowy drogi został już niemal w całości wykonany chodnik w miejscowości Zebrzydów. – Obecnie prace koncentrują się na wykonaniu poszerzenia drogi z Marcinowic do Zebrzydowa – mówi Ewa Fiedler-Łeńska, kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Marcinowicach. – Z kolei na ul. Kolejowej w Marcinowicach dokonano częściowo robót rozbiórkowych.
Wykonawcą zadania jest firma Bisek – Asfalt Michał Bisek z Kostomłotów, a jego wartość wynosi 1.265.771,32 zł, przy czym połowę kosztów poniesie Urząd Wojewódzki, zaś drugą połowę – gmina Marcinowice. Planowany termin zakończenia prac to 31.07.2015 r.

W związku z tą przebudową czekają krótkotrwałe utrudnienia. Planowana jest zmiana organizacji ruchu, z którego zostanie wyłączona ul. Kolejowa, a ruch odbywać się będzie ul. Spółdzielczą. Mieszkańców i kierowców prosimy o wyrozumiałość. Inwestycja realizowana jest dzięki funduszom pozyskanym z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

Przebudowa drogi w Goli Świdnickiej

Ponad milion złotych będzie kosztować przebudowa drogi powiatowej nr 2898D na odcinku Gola Świdnicka – Krasków. Właśnie trwa I etap tej inwestycji, prowadzonej przez powiat świdnicki dzięki funduszom z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz z gminy Marcinowice. – Droga ta jest od dawna w bardzo złym stanie technicznym, ma niemal zupełnie zniszczoną nawierzchnię jezdną. Konieczne jest więc wykonanie nowej nawierzchni, a także uregulowanie właściwego odwodnienia oraz modernizacja i przebudowa – wyjaśnia Ewa Fiedler-Łeńska.

Zadanie to, warte dokładnie 1.058.917,58 zł, jest realizowane przez powiat świdnicki. 80 proc. jego wartości zostało pozyskane z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach promesy, którą otrzymało Starostwo Powiatowe na usuwanie skutków powodzi, natomiast pozostałe 20 proc. pochodzi z budżetu gminy.

Wykonawcą robót jest firma Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów.

Remont drogi w Marcinowicach

Niedawno utwardzona została droga gminna w Marcinowicach prowadząca do nowo wydzielonych działek budowlanych przy ul. Wisławy Szymborskiej. Zadanie te polegało na korytowaniu oraz wykonaniu nawierzchni z kruszywa. Wartość tego zadania wyniosła 50 tys. zł i została w całości pokryta z funduszy własnych gminy.

Droga ta stanowi dojazd do gminnych bardzo atrakcyjnych działek budowlanych. W ramach wcześniejszych prac zostały one uzbrojone poprzez doprowadzenie do nich wody, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej.

Poprzedni artykułGimnazjum nr 4 stawia na rozwój
Następny artykułPokaż, jak zmieniała się Świdnica