Strona główna Bez kategorii Przeciwko przemocy w rodzinie

Przeciwko przemocy w rodzinie

1

Szeroka kampania informacyjna, badania wśród rodziców i opiekunów, nagranie i emisja filmu przybliżającego tematykę przemocy w rodzinie, dwa festyny na terenie miasta oraz liczne spotkania z terapeutami to tylko niektóre z działań, jakie będą realizowane w ramach projektu „Warto wiedzieć”. Akcję koordynuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

mops

Na realizację programu MOPS pozyskał dofinansowanie w wysokości 15 000 zł z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. – Projekty, które przeszły pozytywnie ocenę formalną przeprowadzoną na etapie wojewódzkim, zostały poddane ocenie merytorycznej przez Zespół Monitorujący do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Miło mi poinformować, że nasz projekt znalazł się wśród dziesięciu, które zdobyły najwięcej punktów i w efekcie zostanie wyróżniony.  – informuje Violetta Kalin, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy

Celem projektu „Warto wiedzieć” jest podejmowanie takich działań, które poprawią sytuację rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie. W ramach zadań zaproponowanych w projekcie przewidziano szeroką akcję edukacyjną na temat skutków, jakie niesie stosowanie przemocy domowej, prezentacja miejsc i form pomocy w sytuacji wystąpienia kryzysu w rodzinie oraz propagowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich.

Całkowity koszt projektu to 25.000 zł, z czego 15 tys. zł to ministerialne dofinansowanie, natomiast 10 tys. zł pochodzić będzie ze środków na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych z budżetu miasta Świdnicy.

/UM w Świdnicy/

 

Poprzedni artykułMłodzież z Palestyny w gminie Świdnica
Następny artykułNowe życie dla dworca Świdnica Przedmieście