Strona główna Wydarzenia Dobre wiadomości dla Świdnicy

Dobre wiadomości dla Świdnicy

8

Do Świdnicy trafi blisko pięć milionów złotych na przebudowę Szkoły Podstawowej nr 8. – Cieszę się, że kolejna pula środków została przeznaczona na działania na południu Dolnego Śląska. Jest to możliwe dzięki dobremu projektowi i aktywności miasta. Obecny projekt wpisuje się w jeden z filarów strategii województwa, którym jest edukacja – mówił Jerzy Tutaj, członek zarządu województwa dolnośląskiego. W poniedziałek, 28 października Jerzy Tutaj podpisał umowę na dofinansowanie projektu z prezydentem Wojciechem Murdzkiem. 

IMG_5191

– Nasza szkoła to duży kompleks, który jest pod nadzorem konserwatora zabytków. Modernizacja budynku B, zostanie przeprowadzona na szeroką skalę – zmieni się wnętrze i elewacja. Obiekt zostanie również doposażony, a nasi uczniowie zyskają nowe meble, szafki. Będzie to obiekt na miarę XXI wieku – mówiła Małgorzat Gryń-Chlebicka, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Świdnicy.

Projekt  – Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Wałbrzyskiej 39 w Świdnicy  – modernizacja obiektów dydaktycznych na terenie powojskowym – etap I – zostanie zrealizowany w ramach Działania nr 9.1 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców” w Priorytecie nr IX „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska („Miasta”)” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Koszt realizacji wyniesie 5,84 mln zł z czego miasto otrzyma dofinansowanie w kwocie 4,96 mln złotych.

– Dzięki nowemu projektowi poprawią się warunki nauczania i możliwości rozwoju młodych świdniczan, uczących się w Szkole Podstawowej nr 8. Ten przykład oraz wiele innych z ostatnich kilku lat pokazuje, że potrafimy z sukcesem pozyskiwać środki zewnętrzne na projekty ważne dla mieszkańców. Świadczą o tym liczby – na ponad 20 projektów wartych ponad 89 mln zł, pozyskaliśmy blisko 56 mln zł wsparcia z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zewnętrznych – mówił Wojciech Murdzek, prezydent Świdnicy.

IMG_5202

W ramach projektu kompleksowo przebudowany zostanie budynek B Szkoły Podstawowej nr 8 przy ulicy Wałbrzyskiej, przewidziano również zagospodarowanie terenu wokół tego budynku. Zadanie zakłada kompleksowy remont elewacji budynku B wraz z salą gimnastyczną, wymianą okien i drzwi, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej, wentylacji mechanicznej i oddymiania. Budynek wraz z salą gimnastyczną będzie przyjazny dla osób niepełnosprawnych, a także zyska specjalne zabezpieczenia przeciwpożarowe. W ramach projektu przewidziano także zakup tablic multimedialnych oraz wyposażenie pracowni językowej z modułem interaktywnym.

Ale to nie koniec dobrych wiadomości. Wkrótce podpisana będzie umowa na dofinansowanie projektu „Budowy infrastruktury przestrzeni publicznej na  rewitalizowanym terenie powojskowym ul. Ułańskiej w Świdnicy”, który opiewa na ponad 3,5 mln zł. 2,99 mln zł będzie pochodzić z dofinansowania ze środków RPO.

W ramach projektu wybudowane zostaną: boisko do gry w piłkę nożną oraz boisko do gry w koszykówkę i siatkówkę z nawierzchnią poliuretanową, plac zabaw, strefa rekreacyjna dla seniorów z elementami  małej architektury  oraz  zewnętrznymi  urządzeniami do ćwiczeń fizycznych.

Powstanie parking dla samochodów osobowych, pochylnia dla osób niepełnosprawnych między strefą seniora a parkingiem dla niepełnosprawnych.

Oba projekty mają się zakończyć w listopadzie 2014 r.

Świdnica jest jednym z nielicznych miast, w którym w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla województwa dolnośląskiego zostaną zrealizowane dwa projekty. – Poza stolicą Dolnego Śląska jest to rzadkością – mówił Jerzy Tutaj.

 

 

Poprzedni artykułTygrysy zbyt groźne
Następny artykułPiłkarski weekend – wyniki