Strona główna 112 Bezpieczne ferie

Bezpieczne ferie

0

W czasie ferii wiele dzieci skorzysta ze zorganizowanych form wypoczynku. Jednak część pozostanie w miejscu zamieszkania, co, niestety, może nieść ze sobą wiele zagrożeń. Nad bezpieczeństwem wszystkich tych, którzy wyjadą na zimowy wypoczynek i tych, którzy pozostaną w miastach, czuwać będą policjanci. W tym czasie funkcjonariusze na terenie całego kraju przeprowadzą działania profilaktyczne pod nazwą „Bezpieczne ferie”.

Nadmiar wolnego czasu, nuda połączona z niedostateczną opieką ze strony dorosłych prowadzi do wypadków drogowych, utonięć podczas korzystania z tzw. „dzikich” ślizgawek i lodowisk, a także innych wypadków wynikających z brawury, lekkomyślności i niewłaściwego gospodarowania czasem. Dlatego bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w okresie wypoczynku zimowego jest priorytetem działań policyjnych. W tym czasie Policja na terenie całego kraju przeprowadzi działania profilaktyczne pod nazwą „Bezpieczne ferie”. Celem tej akcji jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży korzystającym z zimowego wypoczynku.

W ramach działań profilaktycznych policjanci m.in.:

– kontrolować będą miejsca wypoczynku zimowego pod kątem właściwych warunków bytowych, należytej opieki i nadzoru, jaki powinien zapewnić organizator wypoczynku,

– wezmą udział w spotkaniach z dziećmi, młodzieżą i opiekunami, na których poruszone zostaną m.in. tematy zagrożeń związanych z narkomanią, alkoholizowaniem się młodzieży, odpowiedzialności prawnej nieletnich za popełnienie przestępstwa lub wykroczenia, bezpieczeństwem zabaw zimowych itp.,

– podejmą prewencyjne kontrole miejsc zabaw dzieci i młodzieży niekorzystających ze zorganizowanych form wypoczynku w zakresie bezpieczeństwa na placach zabaw i podwórkach, występowania zachowań patologicznych itp.,

– przeprowadzą kontrole miejsc sprzedaży alkoholu pod kątem sprzedawania go osobom nieletnim.

W trosce o bezpieczeństwo dzieci, wyjeżdżających na zimowiska policjanci ruchu drogowego prowadzić będą wzmożone kontrole. Dlatego też, policjanci szczególną uwagę zwracać będą na:

– stan trzeźwości kierowców autobusów,

– braki w wyposażeniu – w tym także dotyczące urządzeń samoczynnie rejestrujących prędkość – pojazdu,

– czas jazdy i postoju, prawidłowość oświetlenia pojazdów, dobór miejsc postoju w czasie podróży, dostosowanie prędkości jazdy do warunków panujących na drodze.

Przypominamy wszystkim rodzicom i opiekunom, że każdy taki wyjazd można zgłosić dzwoniąc na numer 997. Jednocześnie prosimy, aby informacje o planowanych wycieczkach zgłaszane były z wyprzedzeniem. Apelujemy również do właścicieli i dysponentów autobusów, aby przed wyjazdami zorganizowanych grup dzieci i młodzieży dokonali przeglądu technicznego pojazdów, niezależnie od posiadania aktualnych badań – dodaje Katarzyna Czepil, oficer prasowy KPP w Świdnicy.

Poprzedni artykułLos Straży Miejskiej przypieczętowany
Następny artykułDemolka zamiast podziękowań