Strona główna Wydarzenia Strzegom Los Straży Miejskiej przypieczętowany

Los Straży Miejskiej przypieczętowany

6

Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu powiadomił pisemnie burmistrza Strzegomia i przewodniczącego Rady Miejskiej w Strzegomiu, że podjęta uchwała o likwidacji Straży Miejskiej nie narusza przepisów prawa i brak jest podstaw do stwierdzenia jej nieważności.

Zdjęcie ze strony UM Strzegom

Przypomnijmy. W grudniu 2012 roku 10 głosami za przy ośmiu sprzeciwu Rada Miejska w Strzegomiu podczas nadzwyczajnej sesji zadecydowała o likwidacji Straży Miejskiej. Formacja, którą tworzy 9 funkcjonariuszy, za rok obchodziłaby 20-lecie istnienia. Jej rozwiązania domagało się 400 mieszkańców. Zgodnie z zapisem przyjętej większością głosów uchwały Straż Miejska w Strzegomiu zakończy działalność 31 marca 2013 roku. Nie oznacza to jednak ani przepadku majątku, ani utraty miejsc pracy przez strażników. Burmistrz Zbigniew Suchyta zadecydował o włączeniu formacji w struktury Urzędu Miejskiego.