“Nie” powiatu dla łączenia szkół

  33

  A na pewno nie na takich warunkach, jakie zaproponowała Świdnica w uchwale intencyjnej Rady Miejskiej, która została podjęta 12 kwietnia. Uchwała, zdaniem jej autorów,  miała rozpocząć dyskusję nad przejęciem przez miasto I Liceum Ogólnokształcącego i połączenia z Gimnazjum nr 3. Zarząd powiatu odpisał, że “nie widzi możliwości utworzenia tych zespołów szkół w zaproponowanych formach.”

  Odmowa nie dotyczy tylko I LO i Gimnazjum nr 3, ale także połączenia II LO i Gimnazjum nr 4, dla których organem prowadzącym miałby być powiat. Zarząd powiatu powołuje się na konsultacje, przeprowadzone z klubami radnych i radami pedagogicznymi. W zamyśle miasta nie podoba się najważniejsza kwestia, czyli mechaniczne połączenie szkół. Jak w odpowiedzi dla prezydenta Świdnicy pisze starosta Zygmunt Worsa, “gremia, z którym konsultował się zarząd, uznały, że jedyną możliwą formą jest utworzenie takich zespołów, prowadzonych przez powiat świdnicki, przy naszych liceach ogólnokształcących z równoczesnym ograniczeniem obwodów dla gimnazjów, umożliwiając tym samym dostęp do tych gimnazjów młodzieży z całego powiatu.” O tym właśnie mówił m.in. dyrektor II LO Jacek Iwancz, widząc w takim rozwiązaniu możliwość pozyskania uczniów, którzy nie trafią do zespołu, bo tak wypada granica rejonu, tylko będą tego naprawdę chcieli.

    Zarząd powiatu nie wyklucza dalszych rozmów w tej sprawie, jednak dzisiejsza decyzja oznacza, że uchwała Rady Miasta nie trafi pod obrady Rady Powiatu. Tak więc doprowadzenie do połączenia I LO i Gimnazjum nr 3 do września 2013 wydaje się mało prawdopodobne. Podczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu swoje stanowiska przedstawiły kluby radnych. Są one negatywne dla pomysłu miasta.

  Świdnica nie rezygnuje z pomysłu utworzenia zespołu gimnazjalno-licealnego. W piśmie do starosty świdnickiego, które było wstępem do uchwały, prezydent Wojciech Murdzek poinformował, że w przypadku braku zainteresowania powiatu propozycją miasta “poczynimy starania zmierzające do założenia przez Gminę Miasto Świdnica liceum ogólnokształcącego”. W rozmowie z nami, prezydent stwierdził, że za wcześnie na mówienie o jakichkolwiek szczegółach, ale mowa byłaby o utworzeniu liceum niepublicznego i połączenia z gimnazjum. Posłuchaj, dlaczego prezydentowi zależy na utworzeniu zespołu szkół:

  [audio:http://swidnica24.pl/wp-content/uploads/2012/04/prezydent1.mp3|titles=prezydent]

  Jak dodaje Stefan Augustyn, rzecznik UM w Świdnicy: Pismo nie kończy dialogu, a wymaga doprecyzowania, dlatego poprosimy władze powiatu o szczegółowe wyjaśnienia.

  asz