Szkoła jak nowa

  0

  Po feriach uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Świebodzicach wrócili na zajęcia do budynku B, mieszczącego się przy ul. Wolności. Mają teraz do swojej dyspozycji nowe toalety oraz odnowione i docieplone klasy.

  Od dwóch lat w Świebodzicach prowadzone są prace termomodernizacyjne dwóch dużych obiektów użyteczności publicznej: Miejskiego Domu Kultury oraz Szkoły Podstawowej nr 3. Zakres prac jest duży, ponieważ Gmina Świebodzice realizuje projekt w partnerstwie z Gminą Świdnica, Miastem Świdnica, Powiatem Świdnickim i Gminą Jawor. Projekt pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcję edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórza Sudeckiego i Niziny Śląskiej” dofinansowany jest w ramach Działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

  Najwięcej dzieje się właśnie w „Trójce”, gdyż szkoła wymagała największych nakładów związanych chociażby z modernizacją systemu ogrzewania. Wszystkie okna w budynkach szkolnych zostały już wymienione, niedawno zakończyły się  prace w budynku B i sali gimnastycznej. Oba budynki zostały docieplone, wymieniono okna i stolarkę drzwiową w sali gimnastycznej.

  Oprócz prac prowadzonych w ramach termomodernizacji gmina inwestuje także własne środki w poprawę stanu bazy SP 3. Za blisko 350 tys. zł wyremontowano wszystkie toalety w budynkach szkoły a także wykonano łącznik, służący jako wyjście ewakuacyjne z budynku głównego.

  Całkowita wartość projektu: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcję edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórza Sudeckiego i Niziny Śląskiej” : 30 546 072,39 zł

  Dofinansowanie projektu: 11 574 084,00 zł

  Wartość zadania w Świebodzicach – 2 000 000 zł

  Agnieszka Bielawska-Pękala

  rzecznik prasowy UM w Świebodzicach

  Poprzedni artykułGotowi do gry
  Następny artykułStypendia w dziedzinie kultury przyznane