Wkrótce wybory do Młodzieżowej Rady

  0

  W pierwszej połowie marca tego roku planowane są wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Świdnica II kadencji.

  – Bycie radnym Młodzieżowej Rady Gminy Świdnica to nauka demokracji i samorządności, a także możliwość wpływania na kształt życia kulturalnego młodych ludzi w Gminie Świdnica. Dla młodych jest to wyzwanie, ale i szansa na realizację pomysłów. Dlatego już teraz, na ponad miesiąc przed wyborami zachęcamy kandydatów spełniających określone kryteria do przygotowania swojego programu wyborczego i zaprezentowanie go na terenie właściwego okręgu wyborczego – mówi wójt gminy Teresa Mazurek.

  Bezpośrednio po zakończeniu ferii zimowych swoją pracę rozpocznie Gminna Komisja Wyborcza, której zadaniem będzie określenie kalendarza wyborczego i zarządzenie dnia wyborów, a także pisemne poinformowanie dyrektorów placówek oświatowych o podjętych decyzjach. Informacje prezentowane będą na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicach ogłoszeń.

  Kadencja MRG trwa dwa lata licząc od dnia wyborów. Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Świdnica odbędą się w 3 okręgi wyborczych:

  – Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Lutomi Dolnej –  6 mandatów

  – Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Pszennie –   5 mandatów

  – Gimnazjum w Witoszowie Dolnym –   4 mandaty

  Kandydatem może zostać osoba w wieku 15-21 lat. Dla zarejestrowania kandydata konieczne jest  zebranie 15 podpisów osób uprawnionych do głosowania w danym okręgu wyborczym .

  Celem działania Młodzieżowej Rady będzie:

  1) kształtowanie poczucia odpowiedzialności obywatelskiej poprzez wdrożenie się do działań samorządowych,
  2) włączenie młodzieży gminy do współpracy z organami samorządu lokalnego,
  3) kształtowanie poczucia uczestnictwa młodzieży w procesie podejmowania decyzji, które mają wpływ na jakość życia w środowisku,
  4) reprezentowanie postaw i potrzeb dzieci i młodzieży wobec władz gminy oraz innych instytucji zewnętrznych,
  5) postulowanie do władz gminy w sprawach dotyczących młodzieży,
  6) promowanie idei społeczeństwa demokratycznego,
  7) promowanie kultury,
  8) promowanie samorządności wśród ludzi młodych.

  Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Gminnego Zespołu Oświaty, pod nr tel. 74-852-12-26 wew. 323, 301

  Janusz Waligóra

  rzecznik prasowy Urzędu Gminy Świdnica