Z wizytą w Portugalii

  3

  „ YES – przełamujcie bariery, bądźcie tolerancyjni” to trzeci od 2006 roku projekt unijny, który Gimnazjum nr 4 wraz z 7 europejskimi szkołami realizuje w ramach programu „Uczenie się przez całe życie – Comenius”. Od 22 do 27 października nauczycielki z Gimnazjum nr 4 Magdalena Werner i Violetta Zapart przebywały w Monte de Caparica w Portugali na pierwszym spotkaniu nauczycieli – koordynatorów.  Wizyta w portugalskiej szkole była jednym z kilkunastu działań, w których szkoły w tym roku szkolnym wezmą udział. Pierwszym i najważniejszym celem tej wizyty było wspólne poznanie się nauczycieli, którzy przez dwa lata będą bardzo ściśle współpracować. Kolejną bardzo istotną sprawą dla każdej ze szkół było przygotowanie harmonogramu wymiany uczniów zaangażowanych w pracę przy projekcie. Polscy uczniowie będą mieli możliwość odwiedzenia swoich rówieśników na Litwie i Chorwacji już w przyszłym roku w marcu i listopadzie i razem z nimi te szkoły odwiedzą uczniowie ze Szwecji.  W trakcie prac nad ustalaniem ostatnich szczegółów wspólnych działań wszyscy nauczyciele postanowili dołożyć jeszcze jedno działanie, które nie było uwzględnione we wniosku aplikacyjnym a mianowicie wizytę partnerskich szkół w Świdnicy. Spotkanie zaplanowano na wiosnę 2013 roku i wezmą w nim udział nauczyciele i uczniowie ze wszystkich szkół.

  W trakcie odwiedzin w Portugali wszyscy nauczyciele mieli możliwość zwiedzenia szkoły, udziału w lekcjach oraz zapoznania się z portugalskim systemem edukacji.  Portugalscy uczniowie przygotowali mini koncert, prezentację o historii kraju i tradycjach oraz byli przewodnikami w trakcie spaceru po Lizbonie. Oczywiście z tego względu, że tematyka projektu związana jest z tolerancją nie zabrakło w planie wizyty punktów ściśle nią związanych. Gospodarze zorganizowali zwiedzanie byłego więzienia politycznego w Lizbonie oraz twierdzy Peniche, która przez szereg lat również była więzieniem politycznym o zaostrzonym rygorze. W trakcie całego spotkania nauczyciele mieli okazję podzielić się własnym doświadczeniem zawodowym jak również opiniami na temat sytuacji ekonomiczno – politycznej Europy. Najbliższe spotkanie koordynatorów odbędzie się w Bukareszcie.

  Gimnazjum nr 4

  Poprzedni artykułNakrętki dla Hospicjum
  Następny artykułŻuraw za krótki