Maja i Michał górą. Jest też Efe

  4

  Maja i Michał to najpopularniejsze imiona, jakie wybierano w pierwszym półroczu 2011 roku dzieciom rejestrowanym w świdnickim USC. Rodzice nadawali  swoim pociechom również imiona bardzo oryginalne m. in. Anika, Bastian, Efe, Jagna, Justyn, Nazaria, Noah, Simon.

  Od stycznia do czerwca w świdnickim Urzędzie Stanu Cywilnego zostało sporządzonych 13 proc. mniej aktów małżeństw. W tym czasie zawarto ponad 20 proc. mniej ślubów wyznaniowych i 5 proc. mniej ślubów cywilnych, niż w analogicznym okresie 2010 roku. Niemal o 10 proc. wrosła liczba zarejestrowanych zgonów. Ilość urodzeń utrzymuje się natomiast na stałym poziomie. Tak wynika ze statystyk prowadzonych przez USC.

  Na zdjęciu Radosław Grobelny, szczęśliwy tato trojaczków, które 10 maja przyszły na świat w świdnickim szpitalu

  Od początku roku zarejestrowanych zostało 631 noworodków, które przyszły na świat w Specjalistycznym Regionalnym Szpitalu „Latawiec”. Liczba urodzeń utrzymuje się na poziomie minionego roku (to jednak 45 proc. więcej niż w I półroczu 2009 roku). Łącznie z zagranicznymi aktami urodzeń wpisanymi do polskich ksiąg, sporządziliśmy w tym półroczu 684 akty urodzeń.

  Nie wszystkie noworodki to nowi mieszkańcy samej Świdnicy. Około 33 proc. noworodków urodzonych w naszym mieście zostało zameldowanych w Świdnicy, 9 proc. z nich to nowi mieszkańcy gminy Żarów i gminy Strzegom, 8 proc. – gminy Świdnica, 5 proc. – gminy Marcinowice – wyjaśnia Dorota Puć-Pietrzykowska, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy.

  W pierwszym półroczu 2011 roku na świat przyszło 10 proc. więcej chłopców niż dziewczynek.

  Po raz kolejny Urząd Stanu Cywilnego odnotował również istotny wzrost przypadków uznawania ojcostwa (20 proc. więcej niż w roku ubiegłym), dotyczy to dzieci urodzonych poza małżeństwem i bezpośrednio wiąże się ze wzrostem liczby urodzeń oraz spadkiem liczby zawieranych małżeństw. 1/3 noworodków to dzieci urodzone poza małżeństwem (w 2010 roku – 1/4).

  W pierwszym półroczu 2011 roku na terenie Miasta Świdnicy, Gminy Świdnica i Gminy Marcinowice, które obejmuje swoim działaniem USC, zostało zawartych 150 małżeństw, o 13 proc. mniej niż w pierwszym półroczu 2010 roku. 52 proc. małżeństw zostało zawartych przed kierownikiem USC, pozostałe 48 proc. to tzw. śluby wyznaniowe. Niemal 70 proc. młodych par zawierało związek małżeński po raz pierwszy. W ponad 66 proc. przypadków mężczyzna brał za żonę kobietę młodszą od siebie, 17 proc. związków to pary, w których kobieta wiązała się z młodszym mężczyzną, 16 proc. par to małżeństwa zawierane między osobami w równym wieku.

  27 lat to największa różnica wieku dzieląca małżonków (starszy mężczyzna). Najstarsza osoba składająca oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński miała 86 lat.

  Wśród statystyk za minione półrocze uwagę przykuwa również 15,5-procentowy wzrost ilości rozwodów wpisanych do aktów małżeństw.

  W minionym półroczu zarejestrowano 488 zgonów, liczba ta wzrosła o 10 proc. w stosunku do roku 2010.

  W pierwszym półroczu 2011 roku 15 par małżeńskich zostało odznaczonych medalami za długoletnie pożycie małżeńskie nadanymi przez Prezydenta RP, wśród jubilatów gościliśmy parę, która wytrwała w małżeństwie 58 lat.

  W bieżącym półroczu świdnicki Urząd Stanu Cywilnego odnotował nieznaczny wzrost liczby rejestrowanych zdarzeń w stosunku do analogicznego okresu w minionym roku (łącznie sporządzono 20 aktów więcej – 1,5 proc.).

  Poprzedni artykułSalon Poezji z Rafałem Kronenbergerem
  Następny artykułLetnie cuda koncertowe